Uitnodiging seminarie: Decreet Lokaal Bestuur goedgekeurd! Wat nu? Ontdek het op dinsdag 6 februari 2018 te Brussel.

Uitnodiging seminarie: Decreet Lokaal Bestuur goedgekeurd! Wat nu? Ontdek het op dinsdag 6 februari 2018 te Brussel.

16 januari 2018

Op donderdag 21 december 2017 heeft het Vlaams Parlement definitief het licht op groen gezet voor het Decreet Lokaal Bestuur. Deze beslissing brengt voor heel wat besturen ingrijpende veranderingen met zich mee op het vlak van hun organisatie en werking.

Op dinsdag 6 februari 2018 organiseren GD&A Advocaten en BDO en ondersteund door de Federaties ECG, VVOS en Vlofin, een studienamiddag rond de impact van het Decreet Lokaal Bestuur. De timing is krap, maar het is erg belangrijk om zo snel mogelijk werk te maken van een doordachte, pragmatische en resultaatgerichte aanpak.

Tijdens deze goedgevulde studienamiddag zullen GD&A en BDO een stappenplan m.b.t. de implementatie van het decreet lokaal bestuur voorstellen en de uitwerking ervan illustreren met concrete voorbeelden uit de praktijk.

Programma

13:00u    Onthaal
13:30u    Verwelkoming: een korte terugblik en vooruitblik op het Decreet Lokaal Bestuur. Toelichting stappenplan BDO-GD&A. - Johan De Cooman, BDO
13:45u    Het geïntegreerde organogram voor het lokaal bestuur - Koen Defauw, BDO
14:00u    Het vormgeven van een slagkrachtig, gemeenschappelijk managementteam - Mandus Faingnaert, BDO
14:15u    De invulling van de decretale graden: FAQ - Jonas Dewit, GD&A
14:30u    Belangrijke juridische wijzigingen in het goedgekeurde decreet - Cies Gysen, GD&A
14:45u    Gemeentefusies in het decreet: de eerste praktijkvoorbeelden - Frank De Smet, BDO

15:00u    Pauze

15:20u    Financieel management: BBC 2020, consolidatie, schema's - Bert Gijsels, BDO
15:35u    De opmaak van het strategisch meerjarenplan 2020-2025 - Kjeld Fort, BDO
15:50u    En wat met de menselijke factor? Over het integreren van organisatieculturen en het wegwerken van dubbele functies. - Chloé Tuteleers, BDO
16:05u    De invulling van de politieke organen vanaf 2019 - Steven Michiels, GD&A
16:20u    Een woordje vanuit de 3 federaties - ECG, Vlofin, VVOS
16:30u    Afsluiting - Cies Gysen, GD&A

16:40u    Receptie aangeboden door ING

Voor wie

Deze studienamiddag is vooral gericht op de leden van het managementteam van gemeente, OCMW's, hun EVA's en op lokale mandatarissen.

Wanneer

Dinsdag 6 februari 2018 om 13.00u.

Waar

ING België - Marnixlaan 24, 1000 Brussel

Inschrijven

Inschrijven kan via deze link: http://landing.bdo.be/nl/events/public-sector-decreet-lokaal-bestuur/?&ref=website#home

Prijs

Deelname kost 90,00 EUR incl. btw per persoon, te betalen bij ontvangst van de factuur.

Meer info?
Contacteer Cies Gysen 
Advocaat - vennoot 
t 015/40 49 40 of cies.gysen@gdena-advocaten.be

Contacteer Steven Michiels
Advocaat - vennoot 
t 015/40 49 40 of steven.michiels@gdena-advocaten.be

Contacteer Jonas De Wit
Advocaat - Departementshoofd Global
t 015/40 49 40 of jonas.dewit@gdena-advocaten.be