Multidisciplinaire aanpak gemeentebelastingen loont

Multidisciplinaire aanpak gemeentebelastingen loont

14 maart 2018

GD&A Advocaten kijkt tevreden terug op de seminaries “Leegstands- en verkrottingsheffingen op gemeentelijk vlak” op 23 en 26 januari, die een ruime belangstelling mochten genieten vanwege de lokale besturen.

Gemeentelijke leegstands- en verkrottingsheffingen zijn zeer complex, waardoor er veel vraag was naar een duidelijk overzicht. De GD&A-seminaries lieten het licht in deze duisternis schijnen. Waarom zijn leegstands- en verkrottingsheffingen zo complex?

In de eerste plaats moet een dubbel onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds bedrijfsruimten en andere gebouwen/woningen. Het Vlaams gewest blijft de bedrijfsruimten belasten, terwijl dit in principe niet het geval is voor woningen en gebouwen. Daarnaast moet een tweede onderscheid worden gemaakt tussen leegstand en verwaarlozing/onbewoonbaarheid/ongeschiktheid, waarvoor verschillende regels gelden.

Bovendien verschuift de snel wijzigende wetgeving het zwaartepunt van het gewestelijke niveau naar het gemeentelijke niveau wat betreft woningen en gebouwen. De leegstandsheffingen zijn reeds sinds 2010 een gemeentelijke bevoegdheid geworden, waarna ook de verkrottingsheffingen op woningen en gebouwen volgden in 2017.

Leegstands- en verkrottingsheffingen kunnen tot slot niet los worden gezien van diverse bijzondere wetgeving zoals de Vlaamse Wooncode, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ...

De diverse gemeentebelastingen vereisen evident een degelijke fiscale kennis, waarvoor het fiscale departement van GD&A Advocaten garant staat. Daarnaast is ook de technische input vanuit sectorale kennis, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, milieu en bestuursrecht, onmisbaar. Hiervoor reiken ook andere departementen bij GD&A Advocaten hun expertise aan.

De unieke benadering en werking van GD&A Advocaten maken deze noodzakelijke multidisciplinaire aanpak dagdagelijks waar.

Meer info?
Contacteer Steven Michiels

Advocaat-vennoot
t 015/40 49 40 of steven.michiels@gdena-advocaten.be

Contacteer Nathalie Wouters
Advocaat - departementshoofd Fiscaal recht
t. 015/40 49 40 of nathalie.wouters@gdena-advocaten.be