GDPR met GD&A: doorheen het dataŽske bos de digitale bomen zien!

GDPR met GD&A: doorheen het dataëske bos de digitale bomen zien!

21 maart 2018

Anno 2018 lijkt er geen ontkennen noch ontkomen meer aan: de digitalisering van onze besturen en ondernemingen grijpt steeds verder om zich heen. De GDPR, Big data, de slimme en/of circulaire steden en gemeenten, ... het zijn heden veel meer dan de (mode-)verschijnselen waarvoor ze in tempore non suspecto werden versleten. Daarbij werpt GD&A zich alvast op als uw gids doorheen dit donkere bos van dataëske regelgeving en dit te beginnen met de GDPR.

In het kader van de (laatste) rechte lijn richting 25 mei 2018 én GDPR-compliance, had GD&A de voorbije maanden het gevleide genoegen diverse van onze Vlaamse besturen en belangengroepen - telkens op maat - voor te lichten inzake GDPR-compliance.

 

Teneinde ook uw bestuur en/of onderneming te kunnen gidsen doorheen het doolhof van de GDPR, heeft GD&A inmiddels voorzien in meerdere routes en tools richting GDPR-compliance:

De zgn. 'GDPR-kit': aanleveren van lees- en begrijpbare GD&A-modellen/sjablonen met invulling op individu-overschrijdende onderdelen, inclusief een handige handreiking/toelichting;

De zgn. 'GDPR-scan': ondersteuning bij de identificatie van uw verwerkingsprocessen, gevolgd door een analyse en (juridische) doorvertaling van de geïdentificeerde verwerkingsprocessen en dit met inbegrip van concrete aanbevelingen voor de eigen invulling/aanpassing van de GD&A-modellen/sjablonen;

De zgn. 'GDPR-all-in': uitbreiding van bovenstaande 'GDPR-scan' waarbij GD&A meewerkt instaan voor de redactie/aanpassing van al uw documenten die gecapteerd worden onder de GDPR, evenals meewerkt aan het uitstippelen van (organisatorische/technische) GDPR-maatregelen en -beleid;

Functionaris voor gegevensbescherming (DPO): vanaf 25 mei 2018 kan GD&A uw bestuur en/of onderneming bijstaan in hoedanigheid van de (vereiste) functionaris voor gegevensbescherming (DPO);

Uiteraard kan - in onderling overleg - steeds voorzien worden in een (aangepaste) module en dit op maat van de uw wensen en noden.
Stellen er zich binnen uw bestuur en/of onderneming vragen betreffende de voortschrijdende digitalisering, en in bijzonder de GDPR, aarzelt u dan niet om (vrijblijvend) contact op te nemen met één van onze GD&A'ers Willem Mariën of Wouter Rubens.

Contacteer voor meer info:

Willem Mariën                                                 Wouter Rubens
Advocaat                                                          Advocaat
willem.marien@gdena-advocaten.be         wouter.rubens@gdena-advocaten.be


Cies Gysen                                                      Bert De Keyser
Advocaat-vennoot                                         Advocaat-vennoot
cies.gysen@gdena-advocaten.be              bert.dekeyser@gdena-advocaten.be