GDPR-Nieuwsflash! Res, non verba ...GD&A heeft 3 gecertifieerde DPO's onder haar rangen.

GDPR-Nieuwsflash!
Res, non verba ....GD&A heeft 3 gecertifieerde DPO's onder haar rangen.

23 mei 2018

Dat vanaf 25 mei 2018 de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) in werking zal treden en GD&A Advocaten vanuit haar vertrouwdheid met de lokale besturen daarin een vooruitstrevende rol wil spelen is u genoegzaam bekend.

De voorbije dagen, weken en maanden had GD&A Advocaten reeds het genoegen diverse Vlaamse besturen en ondernemingen bij te staan en voor te lichten inzake GDPR.  

Omdat buiten het, niet-onbelangrijke, juridische kader ook andere aspecten - passende technische en organisatorische maatregelen, het uitwerken van een concreet implementatietraject, ...- essentieel zijn om een full service GDPR dienstenverlening te kunnen garanderen heeft GD&A drie (3) van haar advocaten afgevaardigd om zich alle kneepjes van het vak te laten bij brengen door het (erkend) Data Protection Institute.

Mr. Bert De Keyser, Mr. Wouter Rubens en Mr. Willem Mariën konden deze opleiding succesvol afronden en mogen zich voortaan dan ook Certified Data Protection Officer (DPO) of functionaris voor gegevensbescherming noemen, geheel conform de huidig geldende richtlijnen van het Europees adviesorgaan,  Working Party 29.

Binnen onze kantoorvisie kunnen wij lokale besturen - nu ook inzake GDPR - bijstaan met  concrete - praktische en bruikbare ervaring.

Vermits de aanstelling van een DPO voor alle overheidsinstanties of -organen - dus ook elk lokaal bestuur verplicht is - kunnen wij diverse diensten aanbieden hetzij als 'derde' onafhankelijke DPO met de nodige kwalificaties, hetzij als onafhankelijk adviseur inzake de implementatie- en bestendiging van een GDPR-compliant omgeving binnen uw bestuur/bedrijf.

Op onze referentielijst prijken vandaag al een aantal noemenswaardige projecten.   Zo werden wij ondermeer belast met het doorlichten van een Agentschap van het Vlaams Gewest met het oog op concrete aanbevelingen en het navolgend begeleiden van dit Agentschap om binnen haar gehele werking GDPR-compliant te zijn.

Voor diverse lokale besturen in Vlaanderen werden wij recent aangesteld om de functie van DPO op te nemen, vertrokken van de wens van het bestuur om middels een duidelijke functiescheiding als derde onafhankelijke 'controller' toe te zien op de reeds geïnitieerde implementatie van de GDPR-regels.

Vanuit onze specifiek opgebouwde kennis en het principe 'Nemo solus satis sapit' staan wij diverse besturen (veelal middels nauwe samenwerking met de binnen hun schoot samengestelde stuurgroep) bij met nazicht - review en advies bij enkele operationele taken zoals daar zijn : verwerkingsregister, risico analyses, policies en richtlijnen, verwerkersovereenkomsten, incident rapportage, toepassing gebruikte applicaties, privacydisclaimers, etc...

Zoals eerder in onze nieuwsbrieven aangegeven zijn wij graag uw preferente gids doorheen het donkere bos van dataëske regelgeving en volgen wij de ontwikkeling van het (voorontwerp) van kaderwet - die na een eerste goedkeuring van de ministerraad van 16 maart 2018 en navolgend advies van de Raad van State eerdaags terug op de agenda van de Ministerraad staat.

Stellen er zich binnen uw bestuur en/of onderneming vragen betreffende de voortschrijdende digitalisering, en in bijzonder de GDPR, aarzel dan niet om (vrijblijvend) contact op te nemen met onze specialisten.

Meer info?
Contacteer

Willem Mariën
Advocaat 
Certified DPO 
willem.marien@gdena-advocaten.be

Wouter Rubens
Advocaat
Certified DPO    
wouter.rubens@gdena-advocaten.be

Bert De Keyser
Advocaat-vennoot
Certified DPO   
bert.dekeyser@gdena-advocaten.be