GD&A Advocaten brengt uw bestuur/onderneming tevens in overeenstemming met de regelgeving inzake cookies

Bent u klaar voor het cookiemonster?

29 juni 2018

Wij loods(t)en intussen diverse besturen-/ondernemingen voorbij de eerste grote barrière, de General Data Protecten Regulation.  Tijd om u voor te bereiden op de volgende verschrikking: het cookiemonster!

Heeft uw bestuur/onderneming een eigen website? Wellicht maakt uw bestuur-/onderneming (al dan niet bewust-) dan ook gebruik van zogenaamde cookies, met name: tekstbestandjes die door een server op de computer, smartphone of tablet van de bezoekers worden geplaatst, met uiteenlopende redenen (bv. een functionele cookie om de website beter te laten functioneren of een analytische cookie om bepaald surfgedrag te analyseren-).

Wist u dat uw bestuur-/onderneming ook in dat kader dient rekening te houden met bijzondere regelgeving?

- art. 129 van de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2004 voorziet dat:

• de bezoeker geïnformeerd dient te worden omtrent welbepaalde modaliteiten van het gebruik van cookies;

• de bezoeker zijn-/haar toestemming (op welbepaalde wijze-) dient te geven met de verwerking van zijn-/haar persoonsgegevens via de cookies.

Rekening houdende met voormelde dient uw bestuur-/onderneming haar website minstens te voorzien van een correct(-e) (i) cookiebeleid (cfr. het eerste bolletje-) en (ii) - toestemmingsvereiste (cfr. het tweede bolletje-);

het ontwerp van de E-privacyverordening, dat in principe begin 2019 (rechtstreeks-) in werking treedt, stelt nog stingentere eisen aan het-/de cookiebeleid en - toestemmingsvereiste;

aanbevelingen van de Vlaamse Overheid inzake de gebruiksinstellingen van bepaalde  IT-toepassingen, via dewelke cookies worden verwerkt (bv. google analytics-) of - de facebook pixel.

Teneinde uw bestuur-/onderneming te wapenen in de strijd tegen het cookiemonster schuift GD&A Advocaten haar nieuwe cookie-formule vooruit, bestaande uit 3 stappen:

1. een analyse van het gebruik van cookies en andere pixel(tag)s, met concrete aanbevelingen;
2. de redactie- en implementatie van een correct cookiebeleid.
3. de redactie- en implementatie van een correcte toestemmingsvereiste;

Uiteraard kan - in onderling overleg - steeds voorzien worden in een (aangepaste-) formule en dit op maat van uw bestuur-/onderneming haar wensen en noden.

Stellen er zich binnen uw bestuur-/onderneming vragen betreffende de voortschrijdende digitalisering én de daarmee gepaard gaande (dataëske-) regelgeving (onder meer, inzake cookies-), aarzel dan niet om (vrijblijvend) contact op te nemen met één van onderstaande advocaten-/DPO's. 

Meer info bij de onderstaande auteurs

Contacteer Willem Mariën
Advocaat
t 015/40 49 40 of willem.marien@gdena-advocaten.be

Contacteer Wouter Rubens
Advocaat
t 015/40 49 40 of wouter.rubens@gdena-advocaten.be

Contacteer Bert De Keyser
Advocaat-vennoot
t 015/40 49 40 of bert.dekeyser@gdena-advocaten.be

Meer info?
Contacteer Voornaam + Naam
Advocaat
t 015/40.49.40 of voornaam.naam@gdena-advocaten.be