GD&A antwoordt met talent op een omgeving in volle transitie!

GD&A antwoordt met talent op een omgeving in volle transitie!

21 september 2018

Nadat eerder dit jaar Wim Mommaers en Michaël Cox met hun ervaring de departementen Global en Omgevingsrecht kwamen versterken, groeit GD&A Advocaten nu nog verder door met jonge, talentvolle startende advocaten.

Sophie Carbonez, Lieven Henckens, Christiaan Oosterlinck, Jan Van Eynde, Lisa Van Landschoot, Sven Frankard, Eva Bal, Chloé Van Landeghem, Liza Poukens en Valérie Willems trappen af bij GD&A als stagiair. Enthousiaste krachten uit vier verschillende universiteiten (UA, UGent, KUL en VUB) maken straks deel uit van de verschillende expertiseteams van het kantoor onder leiding van de ervaren departementshoofden.

GD&A realiseert met deze nieuwkomers opnieuw een reuzensprong. Vooral het kantoor in Lokeren zal met 6 aanstormende advocaten een flinke boost krijgen.

Qua materies worden de nieuwe collega's gespreid ingezet over de departementen Algemeen Administratief recht, Fiscaal recht, Omgevingsrecht, PPS - Overheidscontracten en Overheidsopdrachten, Ondernemingsrecht - Vastgoed, Global, Overheidspersoneel en Zorg.

Opvallend daarbij is de groei op het vlak van het sociaal recht en overheidspersoneel. GD&A voelt dienaangaande zeker een stijgende vraag bij bedrijven, maar vooral de reorganisatiegolf binnen de overheid is frappant. Bij lokale besturen staan integratie, samenwerking met publieke en private partners, fusie, verzelfstandiging en in sommige gevallen zelfs afstoting hoog op de agenda.

Het personeelsaspect is daarbij steeds een primordiaal aandachtspunt. De, bij tijd en wijlen woelige, eenmaking van de ambtelijke leiding bij Gemeenten en OCMW's is slechts het topje van de spreekwoordelijke ijsberg. Vraagstukken rond rechtspositieregelingen, personeelsstatuten, overdracht van onderneming, individueel en collectief ontslag, tucht, evaluatie, benoemingen en gerelateerde subsidies bezorgen ons cliënteel de nodige kopbrekens.

Ook de evolutie naar een “corporatisering” van overheidsdiensten is onmiskenbaar. Good governance, efficiëntie en organisatiebeheersing zijn in de mode. Opvallend daarbij is ook een toegenomen gevoeligheid voor het controleaspect. Zowel op het niveau van interne als externe audit, tot forensische audits kunnen we spreken van een substantiële stijging.

GD&A anticipeert op deze fenomenen door een gespecialiseerd projectteam in te zetten op het niveau van pro-actieve juridische audits. Wanneer onze klanten gevat worden door een audit bewaakt GD&A de belangen van alle betrokken stakeholders in een vaak complexe evenwichtsoefening waarbij de organisatie gevrijwaard wordt, de rechten van geauditeerden gewaarborgd worden en waarbij wij onze ervaring inzetten op het verzoenen van verzuchtingen van privacy en communicatie.

Een discrete, onafhankelijke partner met voldoende man- en womanpower is dan onontbeerlijk.
GD&A Advocaten groeit voor U en staat het cliënteel over gans Vlaanderen bij met een uitgebreide formatie experten. Neem contact op met een van onze departementshoofden om te vernemen hoe onze dienstverlening op maat voor u kan uitgewerkt worden.

1. Departement Algemeen Administratief Recht & Onteigeningen
Verzelfstandiging - Intergemeentelijke samenwerking - Gemeentedecreet
Gitte Laenen - Advocaat-vennoot - Departementshoofd - 0475/79 44 15
Jonas De Wit - Advocaat - Departementshoofd - 0472/77 04 83
 
2. Departement Omgevingsrecht
Planning - Vergunning - Handhaving - Sectoraal milieurecht
Tom Swerts - Advocaat-vennoot - Departementshoofd - 0486/75 04 78
 
3. Departement Ondernemingsrecht & Vastgoed
Ondernemings- en Vennootschapsrecht - Vastgoed - Privaat Bouwrecht
Kris Van den Broeck - Advocaat - Departementshoofd - 0474/42 16 97
 
4. Departement Fiscaal Recht
Publiek Fiscaal Recht - Lokale en Regionale belastingen - Privaat Fiscaal Recht
Nathalie Wouters - Advocaat - Departementshoofd - 0472/46 29 02
 
5. Departement PPS - Overheidscontracten - Overheidsopdrachten
DB(F)(M)(O) - werken/leveringen/diensten - Concessies
Gitte Laenen - Advocaat-vennoot - Departementshoofd - 0475/79 44 15
 
6. Departement Zorg
Verzelfstandiging en privatisering - Personeel - Erkenningen en Vergunningen
Vastgoed - Fiscaliteit - Subsidies - RIZIV - OCMW decreet
Stéphanie Taelemans - Advocaat - Departementshoofd - 0473/43 97 77
 
7. Departement Overheidspersoneel
Evaluatie - tucht  -  RPR
Gitte Laenen - Advocaat-vennoot - Departementshoofd - 0475/79 44 15
 
8. Departement Global
Holistische ondersteuning - Projectmanagement - Legal Interim Management - Inkanteling
Jonas De Wit - Advocaat - Departementshoofd - 0472/77 04 83

Voor meer info?
Contacteer Cies Gysen

Advocaat-vennoot
t 015/40 49 40 of cies.gysen@gdena-advocaten.be