Belastingscan van A tot Z

Belastingscan van A tot Z

18 december 2018

Bij de aanvang van de nieuwe legislatuur zullen de meeste steden en gemeenten opnieuw hun belastingreglementen goedkeuren. Vaak lopen de belastingreglementen immers af in 2019. Dit is het uitgelezen ogenblik om deze belastingreglementen opnieuw tegen het licht te houden en bij te sturen rekening houdend met de meest recente wetgeving, rechtspraak en inzichten uit de sector.

Bij het screenen van belastingreglementen is het belangrijk om niet uitsluitend te kijken naar het reglement zelf, maar naar het volledige proces. Het beoogde resultaat is immers pas bereikt wanneer de beoogde fiscale ontvangsten onbetwist op de rekening van de gemeente staan.

Daarom is het erg zinvol om ook het controle- en taxatieproces te onderzoeken aan de hand van de modeldocumenten die uw bestuur hierbij hanteert. Daarbij wordt ook best de behandeling van eventuele administratieve beroepen bekeken.

Ook het invorderingsproces mag niet uit het oog worden verloren. Een uitvoerbare titel is immers pas financieel nuttig wanneer die ook efficiënt kan worden ingevorderd.

Teneinde tot een voor uw bestuur rechtszekere taxatie te komen, is het belangrijk dat deze ketting volledig sluitend is. Een lacune in deze ketting kan tot een nietige aanslag leiden, ook al beschikt uw bestuur over een vlekkeloos geformuleerd belastingreglement.

Uit de thema-audit gemeentelijke belastingen en retributies van Audit Vlaanderen blijkt dat dit een belangrijk aandachtspunt is.

GD&A Advocaten is bereid om de volledige ketting te screenen, suggesties te geven en in overleg met uw bestuur bij te sturen waar nodig.

Daarnaast biedt GD&A Advocaten ook inhouse opleidingen voor de medewerkers van uw bestuur waarbij wij ter plaatse een opleiding geven over allerhande thema's, bijvoorbeeld leegstandsheffingen. Kennisdeling met lokale besturen is voor ons kantoor een belangrijk principe.

Tot slot wordt ook geregeld aan GD&A Advocaten gevraagd om met het bestuur strategisch mee na te denken over de meest optimale fiscale mix rekening houdend met de specifieke context van de gemeente.

Referenties

GD&A Advocaten heeft als kantoor gespecialiseerd in publiek fiscaal recht zeer veel ervaring inzake gemeentebelastingen.

Wij treden op voor diverse besturen inzake gemeentebelastingen, zowel voor advies als voor bijstand in de fase van het administratief beroep als inzake vertegenwoordiging voor de rechtbank, onder meer voor volgende besturen en organisaties.

GD&A Advocaten organiseert bovendien regelmatig kantoorseminaries inzake gemeentebelastingen. Zo organiseerde ons kantoor op 23 en 26 januari twee seminaries inzake de complexe gemeentelijke leegstands- en verkrottingsheffingen. Op 6 december 2018 organiseerde GD&A Advocaten een seminarie over de gemeentebelasting tweede verblijven, speciaal voor de kustgemeenten.

GD&A Advocaten staat als strategische partner voor de lokale besturen garant voor een multidisciplinaire aanpak van de opdracht. Talrijke gemeentebelastingen vertonen immers een nauwe band met andere disciplines zoals bijvoorbeeld stedenbouw, milieu en algemeen administratief recht. Dit is een belangrijke meerwaarde ten opzichte van zuiver fiscale kantoren.

GD&A Advocaten houdt inzake lokale belastingen ook regelmatig contact met het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Vlofin en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG).

Voorstel

Indien uw bestuur hiervoor interesse heeft, is GD&A Advocaten graag bereid om voor één of meerdere van deze diensten een voorstel op maat van uw bestuur te formuleren:

- Screening en bijsturen belastingreglementen
- Screening controle- en taxatieproces
- Screening invorderingsproces
- Eerste en tweedelijnsbijstand bij controle, taxatie en administratief beroep
- Fiscale procedures voor hoven en rechtbanken
- Procedures Raad van State
- Inhouse opleidingen
- Strategische denkoefeningen optimale fiscale mix
- ...

Uiteraard zijn wij graag bereid om ons voorstel verder toe te lichten naar aanleiding van een persoonlijk onderhoud.


Meer info?

Contacteer Steven Michiels
Advocaat-vennoot
t 015/40 49 40 of steven.michiels@gdena-advocaten.be

Contacteer Nathalie Wouters
Advocaat-departementshoofd
t 015/40 49 40 of nathalie.wouters@gdena-advocaten.be