NEWSFLASH! Registratieplicht UBO-register: uitstel tot 30 september 2019

NEWSFLASH! Registratieplicht UBO-register: uitstel tot 30 september 2019

28 februari 2019

U heeft tijd tot 30 september 2019 om uw uiteindelijke begunstigden voor de eerste maal te registreren.

Opfrissing

Staat u ons toe om even uw geheugen op te frissen? In 2017 voerde de wetgever het “UBO-register” in. Het betreft een centraal register waarin de gegevens worden opgenomen van vennootschappen/vzw's/andere rechtspersonen en hun achterliggende uiteindelijke begunstigden (de “Ultimate Beneficial Owners”). Informatieplichtige bestuurders worden verplicht - op straffe van (hoge) geldboetes - om bepaalde gegevens omtrent hun uiteindelijke begunstigden te registreren bij de FOD Financiën.

Uitstel registratietermijn

Tot voor kort kregen de informatieplichtigen tot 31 maart 2019 de tijd om aan hun eerste bekendmakingsverplichtingen te voldoen. De FOD Financiën laat nu evenwel weten dat deze termijn wordt verlengd tot uiterlijk 30 september 2019.

Praktisch

Informatieplichtigen zullen aan hun registratieverplichtingen kunnen voldoen door met een e-ID de nodige informatie in te voeren middels het elektronische platform “MyminFin” in naam van de betrokken rechtspersoon.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze nieuwsbrief van 17 oktober 2018 (“Op zoek naar de 'Ultimate Beneficial Owner': uw anonimiteit aan diggelen”).

GD&A Advocaten helpt u graag bij (het voorbereiden van) bovenvermelde registratieverplichtingen en volgt eventuele verdere ontwikkelingen hieromtrent op de voet. 

Auteur: Michaël Vanpol

Meer info?

Contacteer Michaël Vanpol
Advocaat
t 015/40 49 40 of michael.vanpol@gdena-advocaten.be

Contacteer Sam Van Asch
Advocaat
t 015/40 49 40 of sam.vanasch@gdena-advocaten.be

Contacteer Bert De Keyser
Advocaat-vennoot
t 015/40 49 40 of bert.dekeyser@gdena-advocaten.be