NEWSFLASH! Eindelijk verlossing: het nieuwe WVV werd goedgekeurd!

NEWSFLASH! Eindelijk verlossing: het nieuwe WVV werd goedgekeurd!

1 maart 2019

De kogel is (eindelijk) door de parlementaire kerk. Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd vorige donderdag op de plenaire zitting van de Kamer goedgekeurd. De nieuwe wet treedt in werking vanaf 1 mei 2019.

Het nieuwe WVV

Het nieuwe WVV zal een copernicaanse omwenteling veroorzaken in het Belgische ondernemings- en verenigingsleven. Ook publieke entiteiten en overheidsparticipaties die onderworpen zijn aan de regels van het vennootschapsrecht ontspringen niet aan de dans.

De tekst van het wetsontwerp werd vorige donderdag aangenomen op de plenaire zitting van de Kamer. Opvallend: op de valreep werd nog een nieuw amendement goedgekeurd, waardoor de nieuw ingevoerde aansprakelijkheidsbegrenzingen voor bestuurders niet gelden in geval van zware bestuursfouten en in geval van lichte bestuursfouten die 'eerder gewoonlijk' voorkomen.

De nieuwe wet treedt in werking vanaf 1 mei 2019, maar voorziet in een overgangsperiode voor bestaande rechtspersonen om de nodige aanpassingen te kunnen doorvoeren.

Voor meer informatie over de belangrijkste hervormingen, verwijzen wij naar onze eerdere nieuwsbrief van 2 februari 2018 ( “Beer, chocolates & corporate law ... Hoe de geplande hervorming van het vennootschapsrecht België op de kaart moet zetten.”).

GD&A Advocaten staat uiteraard graag paraat om ondernemingen en overheden op maat te adviseren in het kader van de nieuwe regeling en te begeleiden in de hervormingen die daarmee gepaard dienen te gaan.

Auteur: Michaël Vanpol

Meer info?

Contacteer Michaël Vanpol
Advocaat
t 015/40.49.40 of michael.vanpol@gdena-advocaten.be

Contacteer Sam Van Asch
Advocaat
t 015/40 49 40 of sam.vanasch@gdena-advocaten.be

Contacteer Kris Van den Broeck
Advocaat-departementshoofd
t 015/40 49 40 of kris .vandenbroeck@gdena-advocaten.be