NIEUWSFLASH: Pensioenbijdrage voor het statutair personeel van de lokale overheden vastgesteld voor de jaren 2020 en 2021!

NIEUWSFLASH: Pensioenbijdrage voor het statutair personeel van de lokale overheden vastgesteld voor de jaren 2020 en 2021!

4 maart 2019

Met twee koninklijke besluiten van 7 februari 2019 werd de pensioenbijdragevoet voor het statutair personeel van de lokale overheden, alsook de korting daarop voor de lokale overheden die op 31 december 2011 waren aangesloten bij het gesolidariseerd pensioenfonds (zgn. ex-pool 1-aangeslotenen), vastgesteld voor de jaren 2020 en 2021.

De regering besliste eigenlijk tot een status quo: zowel de huidige basispensioenbijdragevoet van 41,50% alsook de korting op deze bijdrage van 3% voor de ex-pool 1-aangeslotenen, blijft behouden.

Bij deze is er duidelijkheid geschapen over de toekomstige pensioenfactuur voor uw bestuur!

Auteur: Chloé Van Landeghem

Meer info?
Contacteer Stéphanie Taelemans
Advocaat-departementshoofd
t 015/40 49 40 of stephanie.taelemans@gdena-advocaten.be