NEWSFLASH: Vanaf heden treedt de privacywaakhond effectief op - De GBA meldt: “De tijd van sit back and relax over GDPR is voorbij”

NEWSFLASH: Vanaf heden treedt de privacywaakhond effectief op - De GBA meldt: “De tijd van sit back and relax over GDPR is voorbij”

26 april 2019

Op 24.04.'19 waarschuwde de nieuwe voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), David Stevens, dat de Gegevensbeschermingsautoriteit een tandje zal bijsteken om de naleving van de Europese Privacyregels (GDPR) te verzekeren. Bij die communicatie wordt expliciet vermeld dat er - indien nodig - boetes zullen worden uitgedeeld.

De reden waarom de Gegevensbeschermingsautoriteit vandaag pas (grondig) actie zal ondernemen, is gelegen in het feit dat het aantreden van haar directiecomité tot voor kort werd verhinderd door een taalkwestie. Na de recente eedaflegging van de voorzitter én de verschillende directeurs, spraken de woorden van de voorzitter David Stevens voor zich: ”Het is tijd dat de GBA meer gaat doen dan louter de “machine draaiende houden”.

Wij herinneren eraan dat uw bestuur / onderneming - bij niet-conformiteit inzake GDPR - niet enkel het risico loopt op boetes / strafrechtelijke geldboetes, maar ook op corrigerende maatregelen (bv. een verbod om een bepaalde periode persoonsgegevens te verwerken).

Eerder stelde GD&A Advocaten - bij diverse steekproeven van een 75-tal lokale besturen - vast dat de stand van de GDPR-conformiteit vaak alarmerend is:

bij meer dan 80% van de lokale besturen ontbreekt een correcte privacy- en cookieverklaring (zie:
BREAKING: Meer dan 80% van de lokale besturen blijkt niet in orde met de GDPR- en cookieregels! Toch lijkt een eerste beproeving nabij... )

quasi geen enkele van de lokale besturen blijkt de nieuwe regelgeving inzake de protocollen voor gegevensuitwisseling correct in acht te nemen  (zie:
WABLIEFT?! Op 75 lokale besturen geeft (vooralsnog) geen enkele uitvoering aan de protocolregeling van 26 juni 2018!  Zijn de Vlaamse besturen werkelijk niet bevreesd voor eventuele, substantiëlesancties?!)

GD&A Advocaten beschikt - met haar 3 gediplomeerde data protection officers (DPO's) -  in elk geval over de nodige kennis / ervaring om uw bestuur / onderneming op een zo beperkt / kort mogelijke tijdspanne met voormelde reglementering in regel te stellen én onaangename verrassingen in de (nabije) toekomst te vermijden.

Gehanteerde bron:
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/privacywaakhond-controleert-strenger-op-naleving-gdpr-regels/10119942.html?fbclid=IwAR06QzgmK6B4JmYpvw0MzJkIgCVbpZG1ykRCWZ9_ccL622Ju-6SKFNt6ywg

Meer info bij de onderstaande advocaten / DPO's

Contacteer Willem Mariën
Advocaat
t 015/40 49 40 of willem.marien@gdena-advocaten.be

Contacteer Wouter Rubens
Advocaat
t 015/40 49 40 of wouter.rubens@gdena-advocaten.be

Contacteer Bert De Keyser
Advocaat-vennoot
t 015/40 49 40 of bert.dekeyser@gdena-advocaten.be