Inwerkingtredings-KB nieuwe regelgeving overheidsopdrachten is vadaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad!

Inwerkingtredings-KB nieuwe regelgeving overheidsopdrachten is vadaag  gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het is dan toch zover: het Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de koninklijke uitvoeringsbesluiten (dd. 2 juni 2013) is vandaag (5 juni 2013) verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Dit heeft tot gevolg dat de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten en haar vele uitvoeringsbesluiten zoals aangekondigd op 1 juli 2013 in werking treden.

De regels van de Overheidsopdrachtenwet 2006 zullen van toepassing zijn op alle overheidsopdrachten, opdrachten en concessies van openbare werken die vanaf 1 juli 2013 worden bekendgemaakt in het 'Europees Publicatieblad' of in het 'Bulletin der Aanbestedingen'. De regels gelden ook voor de overheidsopdrachten, opdrachten en concessies voor openbare werken waarvoor er geen verplichte openbaarmaking bestaat, maar waarvoor de uitnodiging tot het indienen van de aanvragen tot deelneming of offertes, op of na 1 juli 2013 uitgestuurd wordt.

Tot 1 juli 2013 blijven de huidige regels van de Overheidsopdrachtenwet 1993 en haar uitvoeringsbesluiten van toepassing. Deze voorschriften blijven trouwens ook na die datum gelden voor alle opdrachten die vóór 1 juli 2013 werden bekendgemaakt of waarvoor de uitnodiging vóór die datum werd gelanceerd.

Link naar het Belgisch Staatsblad // pdf-versie BS 5 juni 2013

 

Gitte LAENEN