Nieuwe oproep tot het indien en van brownfieldprojecten

Nieuwe oproep tot het indienen van brownfieldprojecten

In het Belgisch Staatsblad van 18 april 2013 is een nieuwe (ondertussen al de 4e) oproep gepubliceerd betreffende het indienen van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent Brownfieldprojecten, om uiteindelijk een brownfieldconvenant te bekomen.

Om de projectindieners voldoende tijd te geven om de aanvragen grondig voor te bereiden na de publicatie van deze oproep, kunnen de aanvragen zelf pas ingediend worden vanaf 2 september t.e.m. 13 september 2013,  uiterlijk om 16 u.

Een aanvraagdossier moet door alle betrokken actoren worden ingesteld op basis van een verplicht aanvraagformulier, in te dienen op het volgende adres:

Agentschap Ondernemen
Brownfieldconvenanten
VAC Dirk Bouts
Diestsepoort 6, bus 31
3000 Leuven

In het aanvraagdossier dienen een groot aantal punten van het project toegelicht te worden, met betrekking tot zowel de projectomschrijving en uitvoerbaarheid, als de expertise en kredietwaardigheid van de actoren.

De projectindieners moeten daarnaast ook rekening houden met een verplichte voorstelling van het project aan de brownfieldcel en aan een ambtelijke werkgroep, eind september - begin oktober 2013. Zij zullen na de aanvraag een uitnodiging ontvangen met de juiste datum, uur en locatie.

De Vlaamse Regering beslist over de ontvankelijkheid. Een aanvraag die na de indieningstermijn wordt ingediend, is meteen definitief onontvankelijk.

Het Agentschap Ondernemen beoordeelt de vormvereisten en de volledigheid van de aanvragen. Als een bepaalde aanvraag dergelijke gebreken vertoont, brengt het agentschap de indiener van de aanvraag daarvan op de hoogte, die dan binnen een korte termijn de kans krijgt om het initiële aanvraagdossier aan te vullen, te wijzigen en/of te herformuleren.

Meer info op de website van het Agentschap Ondernemen

 

GD&A-advocaten staat met advies en begeleiding de projectindieners bij, zowel met betrekking tot de voorbereiding van het verplichte aanvraagdossier, als met de voorstelling en de onderhandeling van de Brownfieldconvenant zelf.

Meer info? Contacteer Mr. Tom SWERTS