Burgemeester Kasterlee teruggefloten door Raad van State

Burgemeester Kasterlee teruggefloten door Raad van State

Na de 'razzia' te camping FAUWATER op zondag 2 december 2012 besliste burgemeester Ward KENNES van de gemeente Kasterlee om per direct de elektriciteit- en gastoevoer tot de camping volledig af te sluiten, zogezegd om redenen van brandveiligheid.

In een arrest van 13 december 2012 (nr. 221.751) schorst de Raad van State beide beslissingen. De beslissing van de burgemeester om elektriciteit en gas af te sluiten is manifest onwettig en wordt krachtig veroordeeld.

 

De burgemeester van Kasterlee meende zijn beslissingen te kunnen steunen op artikel 135 Nieuwe Gemeentewet die de burgemeester de bevoegdheid toekent om maatregelen te nemen indien een acuut gevaar bestaat voor de openbare veiligheid.

Volledig ten onrechte, zo oordeelde de Raad van State gisteren (13 december 2012) in navolging van een procedure waarbij de uitbater van camping Fauwater bij uiterst dringende noodzakelijkheid verzocht om de beslissingen van de Burgemeester op te schorten.

De maatregel die 200 gasten aanwezig op de camping op een zondagavond in het donker en de vrieskou zet, is totaal onredelijk en buiten verhouding met de vermeende veiligheidsrisico's op de camping. De vermeende veiligheidsrisico's die de brandweer aantrof na een ganse dag onderzoek, zijn niet voldoende zwaarwichtig om een dermate ingrijpende maatregel - die de facto neerkomt op een onmiddellijke sluiting van de camping - te kunnen verantwoorden.

Ook het feit dat de uitbater van camping FAUWATER nooit eerder op onregelmatigheden werd gewezen en op geen enkel moment werd gehoord met betrekking tot de vaststellingen van de brandweer en de door de burgemeester voorgenomen maatregelen, wordt veroordeeld door de Raad van State.

 

De georkestreerde actie van de burgemeester van Kasterlee - die er enkel en alleen op gericht is de camping uit de gemeente 'weg te pesten' - is een rechtstaat onwaardig. Zonder enige mogelijkheid tot verweer en met manifeste schending van alle beginselen inzake rechten van verdediging en behoorlijk bestuur, neemt de burgemeester eenzijdige en zeer ingrijpende maatregelen die een verdere uitbating van de camping onmogelijk maken. En dit bovendien zonder op een koude decembernacht in opvang te voorzien voor de 200 aanwezige gasten die in mensonterende omstandigheden achter blijven.

Camping FAUWATER ziet de uitspraak van de Raad van State als een welkome ruggensteun en zal zich met alle middelen tegen deze handelswijze blijven verzetten. Een vordering tot schadevergoeding behoort tot de mogelijkheden die allereerst worden overwogen. Dat de bijzonder negatieve publiciteit, de reputatieschade en het inkomensverlies  die de camping(uitbater) hierdoor lijdt, zeer aanzienlijk te noemen is, wordt eveneens erkend door de Raad van State.

 Contact: Gitte.laenen@gdena-advocaten.be

 

LINKS

persbericht Raad van State

Camping FAUWATER

 

Terug naar nieuwsoverzicht