Colloquium Zorg & Vastgoed - 20 maart 2014 - Brussel

Colloquium Zorg & Vastgoed - 20 maart 2014 - Brussel

Advocaat-vennoot Mr. Cies Gysen werd als gastspreker gevraagd deel te nemen aan dit Colloqium, vanuit de ervaring en inzichten in de hindernissen en uitdagingen binnen de zorgsector die GD&A Advocaten heeft opgebouwd zal Mr. Gysen in het bijzonder stilstaan bij het onderdeel PPS-trajecten in de Zorg.

Het volledige programma en de overige sprekers zijn :

Waar?
Herman Teirlinckauditorium, Havenlaan 2, 1080 Brussel
 
Wanneer?
Donderdag 20 maart 2014, van 14.00 tot 18.00 uur
 
Programma:

13u30 - 14u00:                Ontvangst

14u00 - 14u15:                Verwelkoming - Hilde Bosmans

14u15 - 14u50:                Minister Vandeurzen - Toelichting bij het nieuwe besluit
                                      van de Vlaamse Regering dd. 20 december 2013

14u50 - 15u25:                Meester Cies Gysen - PPS-trajecten in de zorg.
                                      Is de kortste weg tussen twee punten een recht(e)?

15u25 - 15u45:                Pauze

15u45 - 16u20:                Dhr. Stefan Van Eeckhout, Zorgstrateeg | Directie bij Zorgbedrijf Antwerpen -   
                                      Geïntegreerde zorg: trendy of noodzakelijk?
                                      
16u20 - 17u00:                Panelgesprek

Vanaf 17u00:                  Start receptie met netwerkmoment

Inschrijven is nog mogelijk via onderstaande link:

http://www.zorgenvastgoed.be/index.php/inschrijven

Meer info?

Contacteer Cies GYSEN
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of cies.gysen@gdena-advocaten.be