GD&A was aanwezig op de Dag van de Groeier

GD&A was aanwezig op de Dag van de Groeier

GD&A Advocaten was aanwezig op de Dag van de Groeier georganiseerd door Voka Kempen op 1 december 2011. 


GD&A Advocaten gaf er de volgende 3 juridische to do's mee aan startende en groeiende ondernemingen:

- Zorg dat je bij de opstart de structuren van je bedrijf flexibel genoeg maakt zodat de latere groei niet lijdt onder je initiële keuzes. Dit kan door een weloverwogen beslissing te maken aangaande je vennootschapsstructuur of via een aandeelhoudersovereenkomst die de verhouding tussen de vennoten goed regelt.
 
- Het ondernemingsloket zorgt voor meer dan alleen maar je KBO-nummer. Zo wordt vandaag de dag de rol van de NACEBEL-codes steeds belangrijker. De codes die je onderneming opgeeft, moeten in overeenstemming zijn met het maatschappelijke doel van je organisatie en de activiteiten die je uitoefent, anders riskeer je bij gerechtelijke stappen geconfronteerd te worden met een exceptie van niet ontvankelijkheid.  Het loont dus de moeite om even stil te staan bij dit administratief werk.

- Een planologisch attest kan je bedrijf zekerheid geven over toekomstige groeimogelijkheden. In een planologisch attest geeft de bevoegde overheid aan of een bestaand hoofdzakelijk vergund en niet verkrot bedrijf kan blijven op de plaats waar het gevestigd is, en welke de ontwikkelingsmogelijkheden zijn op korte én op lange termijn. Men kan een planologisch attest aanvragen als één van 2 voorwaarden is vervuld: je bedrijf is onderworpen aan de milieuvergunnings- of meldingsplicht of je bedrijf is een volwaardig land- of tuinbouwbedrijf.

Voor meer informatie kan u terecht bij Mr. Bert DE KEYSER.