Opleiding BTW en lokale besturen - 26maart 2013

Opleiding BTW en lokale besturen - 26maart 2013

Op 26maart 2013 organiseert PIVO Vlaams-Brabant een opleiding “btw en lokale besturen”, in samenwerking met GD&A-advocaten.

De specificiteiten van de btw voor uw bestuur kennen, garandeert een juiste toepassing en laat optimalisaties toe. Bij het uitvoeren van bepaalde activiteiten is uw bestuur btw-plichtig. Dit impliceert dat uw bestuur voor sommige vormen van dienstverlening factureert met aanrekening van btw. Het uitbaten van een cafetaria bijvoorbeeld of het leveren van warme maaltijden verplicht u tot een driemaandelijkse btw-aangifte. In die aangifte maakt u melding van de btw die u zelf heeft betaald, de btw die u eventueel gedeeltelijk terugvordert en deze die u zelf int en doorstort. Vanaf 1 juli 2012 moet uw gemeente zelf de btw voldoen op werken in onroerende staat, behalve wanneer zij zelf geen btw-plichtige activiteiten uitvoert.

Deze opleiding wordt ingevuld door Steven Michiels, advocaat-vennoot bij GD&A Advocaten , docent aan de HUBrussel en tevens gewezen Eerstaanwezend Inspecteur bij de FOD Financiën.

Inschrijven kan via dit formulier