De redactie van bestekken: tips & tricks

STUDIEDAG OVERHEIDSOPDRACHTEN 'De redactie van bestekken: tips & tricks' - 7 mei 2013 - Gent

Tijdens deze praktijkgerichte studiedag ligt de focus op de redactie van bestekken voor overheidsopdrachten, zowel voor werken, leveringen als diensten.

In de voormiddag staat Mr. Gitte Laenen - specialiste in de materie - even stil bij het wettelijk kader van de wetgeving inzake overheidsopdrachten en bij de voornaamste algemene beginselen, die ook hun invloed hebben op de redactie van bestekken.

Verder gaat zij uitgebreid in op:
• de principes en de verschillende (verplichte) onderdelen van een bestek
• het al dan niet essentieel karakter van bepaalde bestekbepalingen
• de wijze van omschrijving/beschrijving van bepaalde bepalingen, de uitvoeringsmodaliteiten, enz.

Op basis van deze uiteenzetting heeft u voldoende kennis om zelf een bestek te redigeren, rekening houdend met de eigenheden van een opdracht.

Praktische info en inschrijvingen hier.