De wettelijke intrestvoet berekenen

De wettelijke intrestvoet berekenen

Inzake verbintenissen die alleen betrekking hebben op het betalen van een bepaalde geldsom, bestaat de schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering nooit in iets anders dan in de wettelijke interest, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen (art. 1153, al 1 BW).

De wettelijke intrestvoet geldt in burgerlijke zaken. Zij is verschuldigd te rekenen van de dag der aanmaning tot betaling, behalve ingeval de wet ze van rechtswege doet lopen (art. 1153, al 3 BW).

De rentevoet wordt jaarlijks bepaald door de FOD Economie.

Op de website van de FOD Financiën werd een handige informatienota over de wettelijke basis, berekeningswijze, enz. van de wettelijke intrestvoet geplaatst. KLIK HIER