Exploitatievoorwaarden geen dode letter

Exploitatievoorwaarden geen dode letter

Een concessievergoeding wordt inzake btw als een vrijgestelde huurvergoeding aangemerkt wanneer er sprake is van een passieve terbeschikkingstelling van een onroerend goed. De concessievergoeding wordt  daarentegen wel aan de btw onderworpen indien er sprake is van een voldoende actieve inmenging in de exploitatiewijze.

De btw-administratie merkt in dit kader vaak op dat de inmenging ook effectief moet zijn. Deze randvoorwaarde is niet zonder belang. Het risico bestaat immers dat de btw-administratie naar aanleiding van een controle vaststelt dat de inmenging in realiteit dode letter is gebleven. Een dergelijke vaststelling zou de btw-administratie  dan kunnen doen besluiten dat er in realiteit geen of slechts in beperkte mate exploitatievoorwaarden van toepassing zijn en dat er dus sprake is van een van btw vrijgestelde onroerende verhuur. Dit zou dan leiden tot de terugvordering door de btw-administratie van de in aftrek gebrachte btw.

In de praktijk is het dus belangrijk om aan te tonen dat de concessieverlenende overheid daadwerkelijk haar inmengingsrecht heeft uitgeoefend en de naleving van de exploitatievoorwaarden heeft gecontroleerd. Concreet kan dit door een dossier samen te stellen met bewijsstukken: verslagen van overlegmomenten, correspondentie waarin informatie wordt opgevraagd,...

Voorkomen is dus ook op dit vlak beter dan genezen. GD&A Advocaten kan uw bestuur begeleiden bij onderbouwing en samenstelling van een degelijk dossier.

 

 Meer info?                  

Contacteer Steven MICHIELS
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of steven.michiels@gdena-advocaten.be

Terug naar nieuwsoverzicht