GD&A Advocaten op Expo 60+ 5 tot 7 oktober 2011 Nekkerhal Mechelen

GD&A Advocaten op Expo 60+ 5 tot 7 oktober 2011 Nekkerhal Mechelen

Van 5 tot 7 oktober 2011 vindt u GD&A Advocaten op de vakbeurs Expo 60+ in de Nekkerhal te Mechelen. GD&A Advocaten is bijzonder actief op het vlak van juridische begeleiding in de zorgsector.

GD&A Advocaten verzorgt op Expo 60+ volgende seminaries:

Woonzorgcentra en gebiedsontwikkeling: booming business
Cies Gysen

Woonzorgprojecten zijn hot voor lokale besturen en de private marktspelers. Via de meest diverse samenwerkingsstructuren worden synergieën gezocht om ondermeer het slapend overheidspatrimonium te activeren. Private partijen zijn ook bereid om hun realisaties te enten op reeds ontwikkelde overheidsprojecten om zo een gezamenlijke meerwaarde te creëren. Niet zelden stuit men bij deze zoektocht naar samenwerking op juridische bezwaren in een voortdurend wijzigende legistieke context. Dit seminarie bespreekt recente innovatieve projecten en geeft u een praktisch bruikbare update van de huidige regelgeving en wetgevende initiatieven (woonzorgdecreet, OCMW-decreet, Vipa ...).

Cies Gysen, vennoot GD&A Advocaten
Woensdag 5 oktober, 15.15 u. - 16.15 u. - rode zaal
Seminarie nr. 17

Vipa, DBFM en PPS: Een Babylonische spraakverwarring of daadwerkelijke opportuniteit?
Cies Gysen

De inkt van het op 1 juli 2011 in werking getreden wijzigingsdecreet van 12 februari 2010 annex uitvoeringsbesluit van 18 maart 2011 is amper opgedroogd of het werkveld en de betrokken administraties ervaren de eerste al dan niet bedoelde pijnpunten.

In de uiteenzetting nemen wij U op een bevattelijke wijze mee doorheen het mijnenveld van de nieuwe teksten en hot items zoals verboden verwantschappen, beschikbaarheidsvergoedingen, exploitatieperikelen, recente initiatieven en standpunten van administraties.

Deze juridische verkenning moet U toelaten het effect van de gewijzigde regelgeving en zijn do's en don'ts in te schatten en in Uw werkomgeving aan te wenden.

Cies Gysen, Vennoot GD&A Advocaten
Donderdag 6 oktober, 11.30 u. - 12.30 u. - rode zaal
Seminarie nr. 27

Zorgsector vanaf januari 2012 onderworpen aan de wet op overheidsopdrachten!
Gitte Laenen

Een revolutie in het aankoopbeleid van ziekenhuizen? Woonzorgcentra? Organisaties voor thuiszorg? gehandicaptenzorg?

2012 zal zich voor de meeste zorginstellingen aankondigen als een opmerkelijk jaar, waarin een aangepast beleid inzake aankopen zal dienen te worden geïmplementeerd. De nieuwe Overheidsopdrachtenwet onderwerpt voortaan immers alle rechtspersonen, opgericht om te voldoen aan behoeften van algemeen belang, die onder een belangrijke mate van overheidsinvloed staan (bv. wat betreft financiering Riziv e.a.), onder het personeel toepassingsgebied van deze wet. "Omdat ook de inkomsten van private ziekenhuizen en andere zorginstellingen voor een aanzienlijk deel uit overheidsmiddelen bestaan, zullen ook zij verplicht worden om voor alle overeenkomsten ten bezwarende titel voor werken, goederen en diensten de wetgeving inzake overheidsopdrachten toe te passen. Wat de openbare ziekenhuizen betreft, zal de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving eveneens (grote) veranderingen met zich mee brengen: het gunstregime zoals opgenomen in de Gezondheidswet van 14 januari 2002, waardoor openbare ziekenhuizen hun opdrachten voor leveringen en diensten slechts moesten aanbesteden vanaf de Europese drempelbedragen, wordt opgeheven.
(Het gegeven) dat voortaan alle ziekenhuizen voor alle opdrachten voor werken, leveringen en diensten vanaf een relatief laag drempelbedrag de strakke procedures van de overheidsopdrachten(reglementering) zullen moeten volgen,wekt bij de betrokken actoren ongerustheid en zal onmiskenbaar aanleiding geven tot een wijziging in het bestaande ziekenhuismanagement." (cfr. M. PEETERS, “Europa niet langer ver van het (ziekenhuis)bed: ziekenhuizen en de wetgeving overheidsopdrachten.", Tijdschrift Gezondheidsrecht 2009-2010, afl. 5, 268-279). Advocaat Gitte Laenen van GD&A Advocaten zal in dit seminarie kort de essentie weergeven en een aantal onderwerpen aanraken teneinde de ongerustheid te verzachten.

Gitte Laenen, Vennoot GD&A Advocaten
Donderdag 6 oktober, 12.45 u. - 13.45 u. - groene zaal
Seminarie nr. 32

 

Meer info vindt u op http://www.expo60plus.be/

Terug naar nieuwsoverzicht