GD&A upgrade overheidsopdrachten

GD&A upgrade nieuwe wet overheidsopdrachten

Is uw bestuur voorbereid op de inwerkingtreding van de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering? 

Nu het zo goed als zeker is dat de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering in werking zal treden op 1 juli 2013 wordt het stilaan tijd om uw vaste modellen van opdrachtdocumenten als modelbestekken, aanbestedingsverslagen, brieven, processen-verbaal, ... alsook Uw processen inzake overheidsopdrachten, te “upgraden” naar de nieuwe rechtsregels.

GD&A advocaten biedt een dienstenpakket op maat aan, zodat Uw bestuur optimaal voorbereid is op deze ingrijpende verandering. Lees meer.