Komaf met nutteloze rechtszaken

Komaf met enkele nutteloze rechtszaken

Wanneer twee partijen zich opzichtens elkaar hebben verbonden, ontstaat er tussen partijen een vorderingsrecht. Als een vorderingsrecht voor langere tijd niet wordt nagekomen door één van de partijen onstaat er rechtsonzekerheid bij de andere partij, hij of zij weet dan niet of de schuldeiser nog nakoming eist. Teneinde hieraan het hoofd te bieden en dus rechtszekerheid te verschaffen is in ons rechtssysteem hieraan verholpen door het invoeren van "verjaringstermijnen".

Komaf met nutteloze rechtszaken

 

Meer info?

Contacteer Bert De Keyser
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of bert.dekeyser@gdena-advocaten.be