Het is beslist: de nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten treedt in werking op 1 juli 2013

Het is beslist: de nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten treedt in werking op 1 juli 2013

Op 29 maart keurde de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goed dat de nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten in werking doet treden op 1 juli 2013.

Het gaat over de inwerkingtreding van volgende wetteksten:

de bepalingen van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 die nog niet in werking zijn getreden;

de bepalingen van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 die nog niet in werking zijn getreden;

het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren van 16 juli 2012;

het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

het koninklijk besluit betreffende de mededinging in het raam van de Europese Unie van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten;

de bepalingen van het koninklijk besluit betreffende de tussenkomst van de ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau die nog niet in werking zijn getreden.

 

Het ontwerp is nu overgemaakt aan de Raad van State met het oog op advies.

Zie ook: persbericht federale overheid 

GD&A Advocaten houdt U uiteraard verder op de hoogte.

door Gitte LAENEN

 

Meer info?

Contacteer Mr. Gitte LAENEN, advocaat-vennoot - tel. 015.40.49.40 - gitte.laenen@gdena-advocaten.be