OCMW-verenigingen in volle beweging

OCMW-verenigingen in volle beweging

Het is ondertussen gemeengoed dat zowel de gezondheidssector als de welzijnssector, met een hoge betrokkenheid van OCMW's, kampen met aanzienlijke onderinvesteringen en onderfinanciering op het vlak van gebouwen en andere infrastructuur. In sommige gevallen werd de situatie zelfs acuut richting erkenningen en subsidiëringen.

Ook worden OCMW's steeds meer geconfronteerd met andere structurele factoren (rechtspositieregeling, patrimonium, begrotingstechnisch ...) die een betaalbare dienstverlening hypothekeren.

Vooral inzake historische zorgvoorzieningen biedt het huidige decretale kader vaak onvoldoende aanknopingspunten voor een efficiënte reorganisatie/verzelfstandiging/ samenwerking.

Nochtans betekent samenwerking voor vele opdrachten/taken een mogelijke meerwaarde. Denken we maar aan de
schuldbemiddelingsdiensten, kinderopvang, sociaal verhuurkantoor, diensten aan huis, sociale tewerkstelling (...).
Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel OCMW's de piste(n) van samenwerking verkennen om aan deze moeilijkheden te remediëren. Tussen woord en daad staan echter niet alleen praktische bezwaren, maar ook wetten in de weg. In dit artikel van Mr. Cies Gysen, gepubliceerd in OCMW-visies, worden U de recentste evoluties geschetst. Klik hier om verder te lezen.

Terug naar nieuwsoverzicht