Studienamiddag “Gemeentelijke verzelfstandiging” op 7 december 2010

Studienamiddag “Gemeentelijke verzelfstandiging” op 7 december 2010

Een opleidingsinitiatief van Uitgeverij Vanden Boele

Vijftien jaar na de wet van 28 maart 1995, die de wettelijke basis vormde voor de autonome gemeentebedrijven (AGB's), kan men zich nog moeilijk een moderne gemeente inbeelden waar geen enkele taak is verzelfstandigd. Het juridische kader voor verzelfstandiging werd de laatste vijftien jaar namelijk voortdurend verfijnd en uitgebreid. Zo creëerde het Gemeentedecreet vanaf 2007 een nieuw organiek kader voor de AGB's, de gemeentelijke regies en de gemeentelijke VZW's: de gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen.

Ondertussen zijn velen al vertrouwd met de afkortingen IVA, EVA en AGB. Maar is men zich ook steeds voldoende bewust van de achterliggende motivatie om over te gaan tot verzelfstandiging en van het wettelijk kader waarbinnen dit dient te gebeuren?

Tijdens deze studienamiddag “Gemeentelijke verzelfstandiging” maken d spreker, waaronder Steven Michiels, advocaat bij GD&A Advocaten, een status quaestionis van de verschillende aspecten inzake gemeentelijke verzelfstandiging. Ze staan stil bij de spelregels en analyseren hun beperkingen, hun opportuniteiten en hun praktische gevolgen.

Bovendien lichten zij de aandachtspunten voor de gemeentelijke VZW's en de AGB's toe en dit met het oog op de aanpassing aan het Gemeentedecreet en de omvorming tegen 1 januari 2013. Ook de werking en de standpunten van het toezicht op de verzelfstandiging vanuit de Vlaamse overheid komen uitvoerig aan bod, net zoals de fiscale aspecten van de gemeentelijke verzelfstandiging.

Ten slotte besteden de sprekers aandacht aan praktische items die vaak onderbelicht blijven, maar die van groot praktisch belang zijn. Zo nemen zij de aansprakelijkheids- en verzekeringsvraagstukken in het kader van
verzelfstandiging onder de loep.

Deze studiemiddag vormt dan ook een niet te missen afspraak voor iedere professional die te maken krijgt met de gemeentelijke verzelfstandiging.

Voor meer info kan u terecht bij Steven Michiels.

Bekijk het volledige programma en schrijf je in.

Terug naar nieuwsoverzicht