Cursus Overheidsopdrachten in samenwerking tussen VOKA en GD&A Advocaten 7, 14, 21 en 28 november 2012

Cursus Overheidsopdrachten in samenwerking tussen VOKA en GD&A Advocaten  - 7, 14, 21 en 28 november 2012 (woensdagnamiddagen) van 13.30u tot 17u

De wetgeving inzake overheidsopdrachten is opnieuw gewijzigd. Vanaf 1/1/2013 treedt het nieuwe wetgevend kader (Wet van 15 juni 2006, KB Plaatsing van 15 juli 2011 en het nog goed te keuren KB Uitvoering) wellicht in werking.
Overheidsopdrachten uitschrijven, organiseren en toewijzen wordt er aldus niet eenvoudiger op voor de opdrachtgevende overheden. Maar ook voor bedrijven is het correct inschrijven op overheidsopdrachten geen sinecure. De striktheid van de uitvoeringsregels wordt eveneens vaak onderschat. Het rechtskader blijft bovendien, onder Europese impuls, in permanente constructie.

Een overzichtscursus is bijgevolg geen overbodige luxe zoals duidelijk blijkt uit de praktijk.

De Voka - Kamers van Koophandel Mechelen, Halle - Vilvoorde en arr. Leuven, organiseren bijgevolg samen met GD&A Advocaten (Mechelen) een vierdaagse cursus “Overheidsopdrachten” voor besturen, bedrijven en hun dienstverleners.

De opleiding wordt gegeven door Gitte LAENEN, vennoot bij GD&A Advocaten en sedert meer dan vijf jaar verantwoordelijk voor de Cel Overheidsopdrachten/-contracten, PPS en Onteigeningen. Via deze opleiding wenst zij U te wapenen met voldoende praktijkkennis teneinde deze boeiende materie te kunnen beheersen. Vanuit concrete casussen en vanuit de ervaring op dit werkterrein wordt U een praktisch kader aangeboden dat U kan aanwenden in uw eigen werkomgeving. De cursus biedt een grondige bespreking van de elementen uit de geldende wetgeving waar U in uw dagelijkse praktijk mee geconfronteerd wordt.

De aanwezigheid van besturen en bedrijven in dezelfde cursus geeft traditioneel aanleiding tot een verrijkende kruisbestuiving en kennisoverdracht.

 Praktische info en inschrijven via de VOKA-website

 

U kan ook steeds contact opnemen met Gitte LAENEN, via 015/40.49.40 en/of via gitte.laenen@gdena-advocaten.be

Wij hopen U allen te mogen verwelkomen.

Terug naar nieuwsoverzicht