Raad van State wordt duurder

Raad van State wordt duurder

Vanaf  1 maart 2014 wordt een beroep instellen bij de Raad van State duurder.

Op dit ogenblik kost een beroep bij de Raad van State 175,00 EUR. Dit tarief werd vastgelegd in 2002 en werd sindsdien niet meer geïndexeerd.  De rechtsplegingsvergoeding werd heden echter aangepast en zal vanaf 1 maart e.k. 200,00 EUR bedragen.

Ook de belanghebbende die als tussenkomende partij in de procedure wil optreden, zal zijn kosten zien stijgen, namelijk van 125,00 EUR naar 150,00 EUR.

Het bedrag zal voortaan bovendien voorafgaand aan het aanvangen  van  de procedure  gevorderd worden, en niet meer na het voeren van de procedure. Op deze manier wenst de overheid zich ervan te verzekeren dat aan deze schulden wordt voldaan, zodat de FOD Financiën niet meer dient in te staan voor de invordering  achteraf. Indien de belanghebbende partij de zaak wint,  zal de vergoeding uiteraard aan haar worden terugbetaald.

Op 9 januari 2014  keurde de Kamer tevens een belangrijke hervorming  van de Raad van State goed. Volgende wijzigingen zijn daarbij absoluut van belang:

- De winnende partij van een procedure zal een deel van de dwangsommen ontvangen die worden opgelegd indien de verliezende overheid het arrest van de Raad van State naast zich neerlegt;

- Daarbovenop zal de winnaar van een procedure een deel van zijn advocatenkosten vergoed krijgen.

- Een andere maatregel is dat de Raad van State zelf een schadevergoeding kan opleggen. In de huidige situatie dient de partij die een procedure wint  via een apart rechtsgeding bij de burgerlijke rechtbank een schadevergoeding eisen. Na de hervorming zal deze extra procedure niet meer nodig zijn.

Meer info?

Contacteer Gitte LAENEN
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be