Seminarie “Overheidsopdrachten in de dienstensector” op 30 september 2010

Seminarie “Overheidsopdrachten in de dienstensector” op 30 september 2010

Een opleidingsinitiatief van Voka - Kamers van Koophandel Midden-Vlaanderen

Wat wint u erbij?
De toepassing van de reglementering inzake overheidsopdrachten op dienstenopdrachten is niet evident. Er bestaat immers een grote verscheidenheid aan diensten, denk maar aan informaticadiensten, financiële en verzekeringsdiensten, architectenopdrachten, onderhoudsdiensten,... waardoor een gedifferentieerde aanpak zich vaak opdringt.

In de praktijk merken we dat zowel aanbestedende overheden als private marktspelers in de dienstensector behoefte hebben aan verduidelijking op het vlak van de reglementaire, procedurele en praktische aspecten bij de gunning van dienstenopdrachten. De vier Voka - Kamers van Koophandel Mechelen, Halle - Vilvoorde, Kempen en arr. Leuven organiseren met GD+A Advocaten daarom de cursus “Overheidsopdrachten in de dienstensector: de verhelderende weg naar een succesvolle gunning.

Aan de hand van de tekst van de wetgeving, de visie vanuit de rechtspraak en rechtsleer èn met praktijkvoorbeelden, helderen wij voor u alle geheimen en onduidelijkheden over de gunning van dienstenopdrachten op. Vanzelfsprekend houden wij daarbij rekening met de recente wetswijzigingen, zowel op Europees als op Belgisch vlak.

Doelgroep
Dit seminarie richt zich tot aanbestedende overheden en private marktspelers in de dienstensector die hun kennis over de reglementaire, procedurele en praktische aspecten bij de gunning van dienstenopdrachten willen verdiepen.

Onder deskundige leiding van
GD+A Advocaten, onder coördinatie van Cies Gysen en Gitte Laenen. GD+A Advocaten biedt in het kader van de overheidscontracten, in het bijzonder de reglementering overheidsopdrachten, reeds 10 jaar bijstand en rechtsbescherming voor zowel de private als de publieke partners op de Belgische aanbestedingsmarkt en dit voor alle sectoren. Gitte Laenen en Cies Gysen sturen de cel overheidsopdrachten aan binnen GD+A Advocaten.

Bekijk het volledige programma en schrijf je in.

Terug naar nieuwsoverzicht