Uitvoerings-KB in aantocht

Koninklijk besluit ter (gedeeltelijke) uitvoering van
de nieuwe Overheidsopdrachtenwet van 15 juni
2006 eindelijk in aantocht...

Eind september 2010 heeft de Ministerraad het ontwerp koninklijk besluit gunning “klassieke sectoren” zoals opgesteld door de Commissie Overheidsopdrachten goedgekeurd.

Het ontwerp werd intussen overgemaakt aan de Afdeling Wetgeving van de Raad van State ter advies.
Dit advies van de Raad van State wordt verwacht tegen 6 december 2010 - mogelijk een (vergiftigd?) Sinterklaasgeschenk dus...

In afwachting van de definitieve aanvaarding en publicatie geven wij hierna reeds een korte toelichting bij de belangrijkste aandachtspunten / wijzigingen die de inwerkingtreding van de wet van 15 juni 2006 en het KB tot gevolg zullen hebben op de Belgische overheidsopdrachtenreglementering.

Lees hierover meer in onze nieuwsbrief.