Opleiding Overheidsopdrachten en Ruimtelijke Ordening i.s.m. VOKA Mechelen

Opleiding Overheidsopdrachten en Ruimtelijke Ordening i.s.m. VOKA Mechelen

De nieuw wetgeving omtrent overheidsopdrachten is sedert 1 juli 2013 (eindelijk) van kracht. Overheidsopdrachten uitschrijven, organiseren en gunnen wordt er niet makkelijker op voor overheden. Maar ook voor bedrijven is het correct indienen van een offerte geen sinecure. De striktheid van de uitvoeringsregels wordt eveneens vaak onderschat. Daarom organiseert Voka - Kamer van Koophandel Mechelen samen met GD&A-advocaten de cursus "Update overheidsopdrachten", bestaande uit drie sessies.

Met deze cursus - bestemd voor besturen, bedrijven en hun dienstverleners - willen wij u wapenen met voldoende praktijkkennis om deze boeiende materie te beheersen. Vanuit concrete casussen en vanuit de ervaring op dit werkterrein geven wij u een praktisch kader dat u kan aanwenden in uw eigen werkomgeving. De cursus biedt u een grondige bespreking van de elementen uit de geldende wetgeving waar u in uw dagelijkse praktijk mee geconfronteerd wordt.

De aanwezigheid van besturen en bedrijven in dezelfde cursus geeft traditioneel aanleiding tot een verrijkende kruisbestuiving en kennisoverdracht.

- sessie 1: donderdag 13 maart van 13u tot 17u - over gunningstraject
- sessie 2: donderdag 20 maart van 13u tot 17u - over gunningstraject
- sessie 3: donderdag 27 maart van 13u tot 17u - over uitvoeringsfase

meer info via :
http://www.voka.be/mechelen/opleidingen/2014/3/een-update-voor-overheidsopdrachten/

Meer info?

Contacteer Gitte LAENEN
Advocaat-vennoot
Tel 015/40.49.40 of gitte.laenen@gdena-advocaten.be