VVOS-seminarie: OCMW's in het uitstalraam? - 13/12/2013 te Brussel

Seminarie VVOS:OCMW's in het uitstalraam? - 13/12/2013 te Brussel

De OCMW-sector staat zwaar onder druk. Er zijn twee belangrijke trends op te merken:

De budgettaire schaarste brengt lokale beleidsmensen in de verleiding om dienstverlening (zoals woonzorgcentra, thuisdiensten, ... ) af te stoten of te privatiseren. Deze trend dreigt afgestraft te worden door een recent standpunt van het RIZIV om gedetacheerde (statutaire) personeelsleden niet te financieren. Verzelfstandiging als maat voor niets dus?

Daarnaast is er een veralgemenende evolutie van samenwerking en integratie van diensten van gemeente en OCMW. Ook hier wordt “efficiëntiewinst” als argument gebruikt, terwijl machtspolitieke factoren een even belangrijke rol spelen.

Met welke elementen moet rekening gehouden worden, in deze uiteenlopende evoluties?
Wat is realistisch en wat is illusie?
Welke zijn de financiële en juridische randvoorwaarden?

In een seminarie van een halve dag brengt de VVOS enkele deskundigen samen om een begin van antwoord te formuleren.

Programma

13.00 u. Onthaal

13.30 u. Inleiding
Luc KUPERS (Voorzitter VVOS)

13.45 u. Afstoten en overdracht van diensten. Lucratief of zinsbegoocheling?
Carlo STEEGMANS & Tracy VAN DEN WYNGAERT (PROBIS)

14.15 u. Samenwerken en Woonzorgcentra: Titel VIII hoofdstuk 4 Deus ex machina of goddelijk monster?
Cies GYSEN (GD&A)

14.45 u. Pauze

15.00 u. Realistische efficiëntiewinsten en integratie van Gemeente / OCMW
Frank DESMET (BDO)

15.30 u. Fiscaal en financieel optimaliseren voor OCMW's en hun dochters
Steven MICHIELS (GD&A)

16.00 u. Slim valoriseren van het OCMW-patrimonium
Gitte LAENEN (GD&A)

16.30 u. Afterwork

Datum en locatie

Vrijdag 13 december 2013, om 13.30 u.

PACHECO
Pachecolaan 44
1000 BRUSSEL
zaal Jacques Brel

Deelnameprijs

•  60 per deelnemer (zonder verslagboek)
•  80 per deelnemer (met verslagboek)

Verslagboek: "OCMW's in het uitstalraam? Van verzelfstandiging tot samenwerking en integratie - Enkele zakelijke afwegingen over realiteit en illusie"

Inschrijven

Schrijf nu in via claudia.roman@ocmwgent.be.
Inschrijven is mogelijk tot en met 9 december 2013.

Voor inhoudelijke en praktische informatie kunt u ook op bovenstaand e-mailadres terecht.

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor aanvang. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.