Voldoet uw gemeentelijke VZW of AGB al aan het Gemeentedecreet?

Voldoet uw gemeentelijke VZW of AGB al aan het Gemeentedecreet?

Het Gemeentedecreet bepaalt in de overgangsregeling van artikel 310 dat bij de aanvang van de nieuwe regeerperiode voor gemeentebesturen op 1 januari 2013, de regels omtrent verzelfstandiging onverkort van toepassing zijn op alle verzelfstandigingsvormen, ook op deze die reeds bestonden vóór 1 januari 2007.

De vraag stelt zich wat in tussentijd het lot is van de verzelfstandigingsvormen die nog niet voldoen aan de voorwaarden van het Gemeentedecreet. Het betreft bijvoorbeeld gemeentelijke VZW's waarvan de afgevaardigden van de gemeente zelf lid zijn van de VZW en niet de gemeente zelf, gemeentelijke VZW's waarin de gemeente niet over een meerderheid van de stemmen in de algemene vergadering beschikt,...

Lees hierover meer in onze Nieuwsbrief Lokale besturen.

Terug naar nieuwsoverzicht