Workshops verzelfstandiging in de sportsector

Workshops verzelfstandiging in de sportsector

ISB biedt in samenwerking met GD&A Advocaten een infomoment en 3 workshops aan om sportdiensten te ondersteunen in de afweging en argumentatie van hun verzelfstandigde entiteiten, conform het gemeentedecreet. Deze workshops worden georganiseerd vanuit de praktijk en onder begeleiding en met expertise van Steven Michiels, advocaat-vennoot.

Deze workshops lopen inhoudelijk sterk gelijk met de workshops van eind 2011, maar uiteraard met de laatste aanpassingen. Het infomoment en de eerste workshop vond plaats op 7 februari.

Workshop 2: Schrijf je motiveringsnota voor omvorming van AGB of EVA-VZW

Dinsdag 19 februari 2013  - Gent           - 9u30 tot 12u30 of

Vrijdag 22 februari 2013    - Antwerpen  - 9u30 tot 12u30

 

Is het in jouw gemeente al beslist? De vzw blijft en moet omgevormd worden.  Of het AGB wordt opgericht of moet aangepast worden. Het Gemeentedecreet legt zelf een bepaalde beoordelingstechniek op: interne verzelfstandiging krijgt voorrang op externe verzelfstandigingen en het autonoom gemeentebedrijf krijgt als publiekrechtelijke vorm voorrang op de VZW als privaatrechtelijke vorm. Deze afweging moet ook duidelijk blijken uit je motiveringsnota.

In deze workshop wordt ingegaan op de voor- en nadelen van verschillende verzelfstandigingsvormen en hoe die in de praktijk kunnen worden getoetst. Daarbij wordt ook ingegaan op enkele vooroordelen die ten aanzien van sommige verzelfstandigingsvormen leven. Ook de aanpassing in de samenstellingen van de beheersorganen komen ook aan bod.

Maximum aantal deelnemers per workshop: 15 deelnemers uit 10 gemeenten

Prijs?

Infomoment: 50 euro voor ISB-leden en 100 euro voor niet-ISB-leden 

Per workshop: 75 euro voor ISB-leden en 150 euro voor niet-ISB-leden

 

Organisatie

ISB - Vorming
August De Boeckstraat 1
9100 Sint-Niklaas