Nieuws

22|11|2017 - Samenwerken met een gedreven en jong team van advocaten. Waar wacht je nog op?

GD&A Advocaten is een jong en dynamisch advocatenkantoor die als gespecialiseerde kennisonderneming met een reële meerwaardecreatie de preferentiële juridische dienstverlener wil zijn voor besturen in Vlaanderen en de strategische partner van gelijkgezinde bedrijven en hun belangenorganisaties.
Lees meer

21|11|2017 - Voor het departement Overheidspersoneel is GD&A Advocaten op zoek naar een advocaat en advocaat-stagiair in sociaal recht. Kom jij ons team versterken?

GD&A Advocaten is een jong, dynamisch en snelgroeiend advocatenkantoor met vestigingen te Mechelen, Lokeren en Westerlo. Het kantoor is gespecialiseerd in administratief recht, fiscaal en ondernemingsrecht. Wij verlenen juridisch advies en staan besturen en bedrijven bij in gerechtelijke en administratiefrechtelijke geschillen en procedures. GD&A medewerkers krijgen de gelegenheid om zich, in functie van de individuele capaciteiten, zelfstandig te ontplooien. Zij worden daarbij omringd en begeleid door een ervaren team van gedreven advocaten, waarvan een aantal ook academisch actief is. GD&A Advocaten biedt een prestatiegericht, competitief vergoedingssysteem met reële doorgroeimogelijkheden.
Lees meer

17|11|2017 - Een ambiguďteit in de GDPR: Bent u vanaf 25 mei 2018 ook/nog een “verwerker” van persoonsgegevens?

Vanaf 25 mei 2018 verbindt de General Data Protection Regulation (“GDPR”) diverse nieuwe verplichtingen aan de verwerking van persoonsgegevens. Vele van die verplichtingen worden verbonden aan de hoedanigheid van “verwerker”. De hoedanigheid van verwerker lijkt in de GDPR - in vergelijking met de huidige wetgeving - (mogelijks) een alternatieve invulling te verkrijgen. Bent u als zijnde ambtenaar (bv. gemeente- of OCMW-secretaris), werknemer, feitelijke vereniging ... vanaf 25 mei 2018 ook/nog een verwerker?
Lees meer

09|11|2017 - Warme oproep aan de rechtenstudenten. Ontmoet GD&A Advocaten tijdens de jobbeurs te Gent op donderdag 16 november 2017

De Faculteit Recht & Criminologie van het UGent organiseert haar jaarlijkse jobbeurs te Gent. Advokatenkantoor GD&A Advocaten, gespecialiseerd in administratief recht, fiscaal recht en ondernemingsrecht, is van de partij en wenst u graag te ontmoeten om u te laten kennismaken met ons kantoor en een aantal van onze medewerkers.
Lees meer

07|11|2017 - Studienamiddag: Beleid en Overleg op 30 november 2017

Op donderdag 30 november zal GD&A Advocaten aanwezigen zijn op de studienamiddag 'Beleid en overleg' in het Vlaams Parlement te Brussel. Advocaat-vennoot Tom Swerts geeft om 15u35 een boeiende uiteenzetting over 'Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid lokale besturen'. Vele steden en gemeenten veronderstellen dat ze ontslagen zijn van elke verantwoordelijkheid over hun rioolnet. Klopt dit en welke zijn de gevolgen indien er zich een probleem zou voordoen?
Lees meer

31|10|2017 - 1 januari 2018 - Nieuwe start voor Vlaams Onteigeningsdecreet: niet perfect is ook goed?

De Vlaamse regering hechtte op 27 oktober 2017 voor een tweede - en laatste - maal haar goedkeuring aan het Vlaams Onteigeningsuitvoeringsbesluit. Daarmee geeft de Vlaamse regering op diverse punten verdere uitvoering aan het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017. In het kielzog van de adviezen van de Raad van State en de strategische adviesraden, komt zo in Vlaanderen (eindelijk) een einde aan de tot op de draad versleten onteigeningswetten. Dit echter pas op 1 januari 2018, in tegenstelling tot de eerdere berichtgeving ter zake.
Lees meer

30|10|2017 - Decreet Lokaal Bestuur definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering: In dezelfde rivier stappen wij en stappen wij niet.

Zoals in onze nieuwsbrief van 16 oktober 2017 werd aangekondigd adviseerde de Raad van State ondertussen over het ontwerp Decreet Lokaal Bestuur. De Vlaamse Regering laat er geen gras over groeien en keurt de aangepaste ontwerpteksten op 27 oktober 2017 opnieuw goed. Parlementaire behandeling zal nu niet lang meer op zich laten wachten.
Lees meer

30|10|2017 - Warme oproep aan de rechtenstudenten. Ontmoet GD&A Advocaten tijdens de VRG Jobfair 2017

Ook dit jaar organiseert VRG de grootste jobbeurs voor studenten in de rechten. Advokatenkantoor GD&A Advocaten, gespecialiseerd in administratief recht, fiscaal recht en ondernemingsrecht, is van de partij en wenst u graag te ontmoeten om u te laten kennismaken met ons kantoor en een aantal van onze medewerkers.
Lees meer

27|10|2017 - Helft Vlaamse gemeenten belast verwaarlozing, ongeschiktheid en onbewoonbaarheid nog niet.

Vandaag belast minder dan de helft van de Vlaamse gemeenten verwaarlozing, ongeschiktheid en onbewoonbaarheid van woningen en gebouwen. Tot 31 december 2016 nam de Vlaamse overheid de belasting van deze woningen en gebouwen voor haar rekening, maar sinds 2017 werd deze bevoegdheid overgeheveld naar de gemeenten. Eigenaars van verwaarloosde, woningen worden vandaag dus in de helft van de Vlaamse gemeenten lager belast dan voorheen.
Lees meer

16|10|2017 - Er stonden drie kruisen op Golgotha en het (Decreet) Lokaal Bestuur ploegt voort?

Op de VVSG Trefdag van 12 oktober 2017 volgde eindelijk de langverwachte verlossing. Minister Homans kondigde in navolging van een (zeer) ochtendlijk persbericht aan dat de Raad van State, Afdeling Wetgeving het licht op groen gezet had voor het door de Vlaamse Regering in juni 2017 ingediende ontwerp Decreet Lokaal Bestuur. Het Decreet zou nu, na een in de komende weken volgende derde goedkeuring in de schoot van de Vlaamse Regering, spoorslags kunnen ingediend worden in het Parlement. De teksten zouden nog voor het jaareinde boven de doopvont kunnen worden gehouden, hiermee de lokale besturen toelatend om de toekomst in dit niet evident tijdsgewricht maximaal gewapend tegemoet te treden, met een geďntegreerd en sterker sociaal beleid en minder politieke mandaten als toetje. Een lezing van het angstvallig, in een geheime kluis gekoesterd, advies van de Raad van State noopt na eerste lezing toch tot enige nuance.
Lees meer

13|10|2017 - De General Data Protection Regulation (“GDPR”) vereist inspanningen op korte én lange termijn

Nog 225 dagen en uw bestuur/onderneming wordt geconfronteerd met nieuwe Europese regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens. De GDPR verbindt in vergelijking met haar voorganger - de Europese richtlijn 95/46/EG, die in België is omgezet door de Wet Verwerking Persoonsgegevens van 8 december 1992 (de “Privacywet”) - diverse nieuwe én streng gesanctioneerde (cfr. voor bepaalde inbreuken kunnen de boetes oplopen tot miljoenen euro's) voorwaarden aan de verwerking van persoonsgegevens. Ondanks de GDPR vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018 directe werking heeft én in principe geen nationale omzetting behoeft, lijken - mede ingevolge onze digitaliserende maatschappij - verdere (nationale) initiatieven niet onwaarschijnlijk respectievelijk mogelijks vereist.
Lees meer

13|10|2017 - VVSG Trefdag 2017: succesvol, interessant en geslaagd evenement!

Tekst
Lees meer

11|10|2017 - Minister bevestigt: doorfacturatie personeelskosten niet noodzakelijk.

De administratieve Beslissing Btw nr. E.T.129.288 dd. 19.01.2016 heeft de belangrijke verdienste dat de steden en gemeenten en hun autonome gemeentebedrijven de krijtlijnen kennen, waarbinnen zij zonder discussies met de fiscus actief kunnen zijn in de sectoren sport en cultuur. De lokale besturen juichen deze duidelijkheid toe. De Beslissing Btw nr. E.T.129.288 dd. 19.01.2016 spreekt zich evenwel niet uitdrukkelijk uit over de behandeling van de personeelskost van personeelsleden die door de gemeente gratis worden ter beschikking gesteld aan het autonoom gemeentebedrijf. De minister heeft nu ter zake een voor de lokale besturen gunstig standpunt ingenomen.
Lees meer

11|10|2017 - Gebiedsontwikkeling, overheidsopdrachten en het Witboek Ruimte Vlaanderen. De kaart of het gebied voor lokale besturen en bouwbedrijven.

GD&A vergezelt de Vlaamse Confederatie Bouw bij haar provinciale roadshows: “Realiseren van verschillende bouwprogramma's in één project: het kan (nu ook binnen nieuwe wetgeving overheidsopdrachten)!”
Lees meer

10|10|2017 - Luchtvaartadvieskaart is geland en geeft nadere invulling aan adviesvereiste DG Luchtvaart

Op 6 oktober 2017 verscheen het Ministerieel besluit van 11 september 2017 tot bepaling van de drempels voor de verplichting inzake het luchtvaartadvies voor aanvragen van een omgevingsvergunning in het Belgisch Staatsblad.
Lees meer

|<<<<1 / 28>>>>|