Nieuws

12|04|2011 - Seminarie Overheidsopdrachten, onteigeningen en milieurecht op 27 mei 2011

GD&A Advocaten heeft het genoegen u uit te nodigen op haar kantoorseminarie over overheidsopdrachten, onteigeningen en milieurecht.
Lees meer

01|04|2011 - Studiedag recente ontwikkelingen ruimtelijke ordening en stedenbouw 4 mei 2011

GD&A advocaten brengt in samenwerking met Voka - Kamer van Koophandel Mechelen een studiedag over de recente ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening en de stedenbouw.
Lees meer

02|12|2010 - Studienamiddag “Gemeentelijke verzelfstandiging” op 7 december 2010

Een opleidingsinitiatief van Uitgeverij Vanden Broele. Steven Michiels, advocaat bij GD&A Advocaten, licht de fiscale aspecten toe.
Lees meer

02|12|2010 - Studiedag “Patrimonium: De klassieke overheidsopdrachten vs. DBFMO” op 16 december 2010

Een opleidingsinitiatief van Uitgeverij Vanden Broele. Steven Michiels, advocaat bij GD&A Advocaten, licht de fiscale aspecten toe.
Lees meer

01|12|2010 - Uitvoerings-KB in aantocht

Eind september 2010 heeft de Ministerraad het ontwerp koninklijk besluit gunning “klassieke sectoren” zoals opgesteld door de Commissie Overheidsopdrachten goedgekeurd. Het ontwerp werd intussen overgemaakt aan de Afdeling Wetgeving van de Raad van State ter advies. Dit advies van de Raad van State wordt verwacht tegen 6 december 2010 – mogelijk een (vergiftigd?) Sinterklaasgeschenk dus… In afwachting van de definitieve aanvaarding en publicatie geven wij hierna reeds een korte toelichting bij de belangrijkste aandachtspunten / wijzigingen die de inwerkingtreding van de wet van 15 juni 2006 en het KB tot gevolg zullen hebben op de Belgische overheidsopdrachtenreglementering.
Lees meer

14|10|2010 - Seminarie “Btw op grond en optimale structuren voor projectontwikkeling” op 29 oktober 2010

GD&A Advocaten heeft het genoegen u uit te nodigen op haar kantoorseminarie over de zeer ingrijpende fiscale wijzigingen in de vastgoedsector, meer bepaald de nieuwe regeling betreffende btw op bijhorende terreinen, die op 1 januari 2011 in werking treedt.
Lees meer

28|09|2010 - Studienamiddag voor de vastgoedprofessional in Genk

GD&A Advocaten organiseert op 7 oktober in Genk een studienamiddag voor de vastgoedprofessional. In samenwerking met mijnwetboek.be licht het kantoor de belangrijkste wijzigingen toe in het Vlaamse ruimtelijk ordeningsbeleid.
Lees meer

28|09|2010 - Consultatie concessieovereenkomsten

De Europese Commissie is op 5 augustus 2010 een consultatie gestart met als doel de Europese regels betreffende concessieovereenkomsten te verbeteren.
Lees meer

10|08|2010 - Herziening “historische btw” rioleringen mogelijk bij ontstaan btw-plicht uiterlijk op 13 januari 2006

GD&A Advocaten gaat in op de praktische mogelijkheden van de recente rechtspraak inzake de herziening van historische btw op rioleringen.
Lees meer

22|07|2010 - Inbreuk Richtlijn 91/271/EEG Stedelijk Afvalwater wordt vervolgd

Op 24 juni 2010 verscheen er een persbericht: de Europese Commissie verwijst België terug naar het Hof van Justitie van de Europese Unie voor haar nalaten van het omzetten van de Richtlijn 91/271/EEG met betrekking tot het stedelijk afvalwater.
Lees meer

20|07|2010 - Seminarie “Overheidsopdrachten in de dienstensector” op 30 september 2010

Een opleidingsinitiatief van VOKA - Kamers van Koophandel Midden-Vlaanderen en GD&A Advocaten.
Lees meer

01|07|2010 - Belastingplichtigen krijgen iets meer tijd: wetgever volgt 'ontvangsttheorie'

De Wet van 19 mei 2010 houdende fiscale en diverse bepalingen (B.S. 28 mei 2010) past het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 aan de zogenaamde “ontvangsttheorie” aan.
Lees meer

03|05|2010 - Universiteit Hasselt enthousiast over studiedag “PPS: mythe of realiteit?”

Deze studiedag werd georganiseerd door PLOT (Provincie Limburg Opleiding & Training) in samenwerking met GD+A Advocaten, Universiteit Hasselt (Faculteit Rechten/CORE), VOKA - Kamer van Koophandel Limburg, Confederatie Bouw Limburg en Uitgeverij Vanden Broele.
Lees meer

27|04|2010 - Voldoet uw gemeentelijke VZW of AGB al aan het Gemeentedecreet?

Het Gemeentedecreet bepaalt in de overgangsregeling van artikel 310 dat bij de aanvang van de nieuwe regeerperiode voor gemeentebesturen op 1 januari 2013, de regels omtrent verzelfstandiging onverkort van toepassing zijn op alle verzelfstandigingsvormen, ook op deze die reeds bestonden vóór 1 januari 2007.
Lees meer

12|04|2010 - Studiedag “Actualia overheidsopdrachten” op 27 april 2010

Deze studiedag wordt georganiseerd door PLOT (Provincie Limburg Opleiding & Training) in samenwerking met GD+A Advocaten.
Lees meer

|<<<<34 / 35>>>>|