Publicaties Cies Gysen

Bibliografie Cies Gysen

Cies Gysen verzorgde volgende publicaties:

S. Michiels, C. Gysen en B. De Keyser, “Let op met procedurefouten inzake vestiging en invordering van gemeentebelastingen”, Lokaal 2004, afl. 20, 23

S. Michiels, C. Gysen en B. De Keyser, “Het autonome gemeentebedrijf in de gereorganiseerde watersector”, Lokaal 2005, afl. 4, 22-23

C. Gysen, redacteur artikel artikel “Ruimte voor water bedrijfsmatig getoetst.”, Ondernemers, mei 2005.

C. Gysen, redacteur artikel “Vissen in troebel water, Over gemeenten, rioleringen en btw in vakblad Riolering (maart/april 2006).

C. Gysen, redacteur artikel Acta Hospitalia. “ PPS in de zorgsector.”, september 2006.

C. Gysen en H. Bosmans “Vastgoed-Vervreemding-Optimalisatie.”, OCMW-patrimonium, last of lust. OCMW-visies maart 2015.

S. Michiels, C. Gysen en B. De Keyser, “Het autonoom gemeentebedrijf”, in Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak, Brussel, Politeia, losbladig, april 2008

G. Laenen en C. Gysen, “Publiek en private samenwerking in de ouderenzorg. Een marktverkenning”, Acta Hospitalia 2006

Redacteur Artikel kortelings te verschijnen in Politeia, Verzelfstandiging lokale besturen. “PPS een praktijkvoorbeeld. Het Rusthuis van Boortmeerbeek

C. Gysen en G. Laenen, “OCMW's en PPS: Over OCMW-verenigingen en VIPA. De initiatiefnemer gestraft?”, in B. Kelchtermans en J. Segers (eds), PPS: mythe of realiteit, Brugge, Vanden Broele, 2010, 51-74.

C. Gysen en G. Laenen, “Grondposities, PPS en de wetgeving overheidsopdrachten”, in B. Kelchtermans en J. Segers (eds), PPS: mythe of realiteit, Brugge, Vanden Broele, 2010, 75-94.

C. Gysen, “OCMW-verenigingen in volle beweging.”, OCMW-Visies, 2011, nr. 2, 86-88.

C. Gysen "Verzelfstandiging Woonzorgcentra een slag in het water?", OCMW-visies, 2013.

C. Gysen "Samenwerken in woonzorgcentra: deus ex machina of goddelijk monster.",in OCMW-visies OCMW's in het uitstalraam, Brugge, Vanden Broele, 2014, 19-34.

C. Gysen, H. Van Asch, G. Laenen, “OCMW-decreet: de extern verzelfstandigde agentschappen (Titel VIII)” in OCMW-Verzelfstandiging, Mechelen, Wolters-Kluwer, 2015, 19-163.

C. Gysen, S. Taelemans, “OCMW's en Zorgbedrijven. Ik is een ander.”, VIEWZ nr. 2/2017.