Publicaties Fiscaal recht

Bibliografie fiscaal recht

GD&A Advocaten verzorgde volgende publicaties inzake fiscaal recht:

S. Michiels, “Fiscaal regime van Belgen tewerkgesteld in het buitenland”, Activa, 1999, afl. 4, 13-26

S. Michiels en D. Bogaerts, “Een spiraal van huurvoordelen” in T.F.R. 2002, afl. 231, 1071-1072

S. Michiels, C. Gysen en B. De Keyser, “Let op met procedurefouten inzake vestiging en invordering van gemeentebelastingen”, Lokaal 2004, afl. 20, 23

S. Michiels, C. Gysen en B. De Keyser, “Het autonome gemeentebedrijf in de gereorganiseerde watersector”, Lokaal 2005, afl. 4, 22-23

S. Michiels, “Btw-mist over rioleringen trekt langzaam op”, Lokaal 2007, afl. 15, 17

S. Michiels en D. Bogaerts, “De gemeentelijke belastingbevoegdheid en het verbod om octrooibelastingen te heffen”, M. De Jonckheere (ed), Topics lokale bedrijfsbelastingen, Mortsel, Intersentia, 2008, 185-200

S. Michiels, C. Gysen en B. De Keyser, “Het autonoom gemeentebedrijf”, in Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak, Brussel, Politeia, losbladig, april 2008

S. Michiels, “Fiscale aspecten van pps”, in B. Kelchtermans en J. Segers (eds), PPS: mythe of realiteit, Brugge, Vanden Broele, 2010, 75-94

S. Michiels, “BTW-plicht lokale besturen: een stand van zaken” OCMW-Visies 2010, afl. 4, 34-36

S. Michiels, “De fiscale aspecten van autonome gemeentebedrijven”, in Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak, Brussel, Politeia, losbladig, 2011