Publicaties Gitte LAenen

Bibliografie Gitte Laenen

Gitte Laenen verzorgde volgende publicaties:

Artikels/bijdragen in wetenschappelijke monografieën/verzamelwerken met nationaal referee-systeem

G. Laenen, “Overheidsbestuurders in Nederland en Frankrijk”, nog te verschijnen in verslagboek n.a.v. studienamiddag “Overheidsbestuurders”, georganiseerd door het IES in samenwerking met de vakgroep Staats- en Bestuursrecht VUB, plaats: Vrije Universiteit Brussel, 2 oktober 2003.

G. Debersaques en G. Laenen, “De verjaring in het bestuursrecht”, in CBR (ed.), De verjaring. Vierde Antwerps Juristencongres, Antwerpen, Intersentia, 2007, 195-250.

J. Debievre en G. Laenen, “Naar een werkelijk preventieve rechtsbescherming bij overheidsopdrachten? De toepassing van artikel 21bis van de Wet van 24 december 1993 en de preventieve rechtsbescherming naar komend recht”, in X., Rechtsbescherming, Brugge, Die Keure, 2008, 216p.

J. Debievre en G. Laenen, “De beslissing tot gunning en totstandkoming van de overheidsopdracht”, in X. (ed. D. D'Hooghe), Algemene Rechtsbibliotheek. Algemene Reeks 9.1. De gunning van overheidsopdrachten, Brugge, Die Keure, 2009, 841-1011.

C. Gysen en G. Laenen, “OCMW's en PPS: Over OCMW-verenigingen en VIPA. De initiatiefnemer gestraft?”, in B. Kelchtermans en J. Segers (eds), PPS: mythe of realiteit, Brugge, Vanden Broele, 2010, 51-74.

C. Gysen en G. Laenen, “Grondposities, PPS en de wetgeving overheidsopdrachten”, in B. Kelchtermans en J. Segers (eds), PPS: mythe of realiteit, Brugge, Vanden Broele, 2010, 75-94.

Verschillende bijdragen in Overheidsopdrachten geannoteerd, 2010, Die Keure.

J. Debievre, J. Geerts en G. Laenen, “Het Toepassingsgebied van de regelgeving inzake overheidsopdrachten: capita selecta”, in D. Renders en K. Wauters (eds.), Actualia Overheidsopdrachten, Brussel, Larcier, 2011.

G. Laenen, “Artikelsgewijze commentaar bij artikel 32 van de wet van 15 juni 2006”, Politeia, Brussel, 2012.

G. Laenen, J. Geerts en S. Taelemans, “De onderhandelingsprocedure onder de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten”, in X., Overheidsopdrachten. Het K.B. Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren toegelicht, Brugge, Vanden Broele, 2012, 85-142.

C. Gysen, H. Van Asch, G. Laenen, “OCMW-decreet: de extern verzelfstandigde agentschappen (Titel VIII)” in OCMW-Verzelfstandiging, Mechelen, Wolters-Kluwer, 2015, 19-163.

Artikels in wetenschappelijke tijdschriften met nationaal referee-systeem

G. Laenen, “Overheidsopdrachten en marktconsultatie: verzoenbaar of niet?”, T.B.P. 2004, 131-144.

G. Laenen en J. Debievre, “Recente ontwikkelingen inzake de standstill bij het gunnen van overheidsopdrachten. Een analyse”, R.W. 2004-05, 1001-1014 (februari 2005).

G. Laenen en C. Gysen, “Publiek en private samenwerking in de ouderenzorg. Een marktverkenning”, Acta Hospitalia 2006

G. Laenen, “Aanbesteding, inbesteding, verzelfstandiging en PPS: de strenge hand van Europa en de gevolgen voor de (lokale) besturen. Een overzicht, C.D.P.K. 2007, 583-622.

G. Laenen, “Het gunnen van overheidsopdrachten tussen twee “verbonden” publiekrechtelijke rechtspersonen. Het Asemfo-arrest: eindelijk een lichtpuntje in de duisternis?”, T.Gem. 2007, 331-337.

G. Laenen, “De erkenning der aannemers: een stand van zaken na de recente arresten van de Raad van State en het Hof van Cassatie”, Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten 2011/3, 305-313.

G. Laenen, E. Gypen en S. Taelemans, "Slim valoriseren van het OCMW-patrimonium." in OCMW-visies OCMW's in het uitstalraam, Brugge, Vanden Broele, 2014, 53-69.

E. Gypen en G. Laenen, “Abnormale prijzen: onderzoeksplicht of -mogelijkheid? Een interessante uitspraak van het Gerecht EU. Vergelijking met de Belgische praktijk.”, JAAN 2017, afl. 6, 804-807.

Wetenschappelijke uitgever van wetenschappelijke monografieën/verzamelwerken en tijdschriften

G. Debersaques, M. Van Damme, S. De Clercq en G. Laenen (eds.), Rechtsbescherming door de Raad van State, 15 jaar procedurele vernieuwing, Brugge, Die Keure, 2004, 357p.

A. De Becker, G. Laenen, M. Van Damme en E. Vandenbossche (eds.), De Grondwet en het inzetten van strijdkrachten, Antwerpen, Maklu, 2005, 224p.

 

Abstracts, korte mededelingen en working papers in proceedings en tijdschriften

G. Laenen, verslag van de sectievergadering Bestuursrecht van het Congres van de Vlaamse Juristenvereniging, juni 2004, “De aansprakelijkheid van overheidstoezichthouders”, R.W. 2004-05, 210-211 (9 oktober 2004).

 

Periodieke publicaties uitgegeven door de vakgroep of waaraan wordt meegewerkt door de vakgroep.

Redactielid van het Rechtskundig Weekblad, rubriek “Wetgeving in kort bestek”, onder leiding van Professor dr. Marnix Van Damme (sinds februari 2003)

 

Annotaties

G. Laenen, noot onder R.v.St., arrest Voue, nr. 94.495 van 3 april 2001, in X., Mensenrechten, Jaarboek 2001-2002 van het Interuniversotair Centrum Mensenrechten, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2003, p. 275-280.

G. Laenen, boekbespreking verschenen in R.W. 2003-04, 1198. (bespreking van J. De Staerke, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en behoorlijk burgerschap. Beginselen van de openbare dienst, Brugge, Vanden Broele, 2002, 140p.).

J. Debrievre en G. Laenen, “De schorsingsprocedure igv. uiterst dringende noodzakelijkheid en een bij omzendbrief ingevoerde standstill-periode als lapmiddelen voor een vanuit Europeesrechtelijk oogpunt tekort schietende preventieve rechtsbescherming inzake overheidsopdrachten. De Raad van State weegt... en bevindt te licht”, (Noot onder R.v.St., N.V. Laboratoria E. Van Vooren, nr. 127.069, 13 januari 2004), C.D.P.K. 2004, 294-304.

G. Laenen, noot ivm het ASEMFO-arrest, T.Gem. 2007.

 

 Organisatie en Co-organisatie van Wetenschappelijke congressen

Studienamiddag “Overheidsbestuurders”, georganiseerd door het IES in samenwerking met de vakgroep Staats- en Bestuursrecht VUB, plaats: Vrije Universiteit Brussel, 2 oktober 2003.

Studienamiddag “Rechtsbescherming door de Raad van State. 15 jaar procedurele vernieuwing”, georganiseerd door de vakgroep Staats- en Bestuursrecht VUB, in samenwerking met Die Keure, plaats: Vrije Universiteit Brussel, donderdag 29  april 2004.

Studienamiddag “Het nieuwe decreet ruimtelijke ordening verjaart. 5 jaar DRO in theorie en praktijk”, georganiseerd door T.R.O.S., plaats: Vrije Universiteit Brussel, woensdag 5 mei 2004.

VJV-Congres, georganiseerd door de Vlaamse Juristenvereniging en de Vrije Universiteit Brussel,  plaats: aula QA, VUB, vrijdag 11 juni 2004.

Studiedag “De Grondwet en het inzetten van strijdkrachten”, georganiseerd door de vakgroep Staats- en Bestuursrecht VUB, plaats: Kamer van volksvertegenwoordigers (Congreszaal), vrijdag 4 februari 2005.

Studienamiddag 'Het nieuwe Gemeentedecreet”, georganiseerd door GD&A Advocaten te Mechelen, plaats: LAMOT, Mechelen, vrijdag 12 januari 2007.

Studienamiddag “Overheidsopdrachten en milieurecht”, georganiseerd door GD&A Advocaten te Bornem, vrijdag 27 mei 2011.

Studienamiddag “Overheidsopdrachten, onteigeningen en milieurecht” georganiseerd door GD&A Advocaten op 27 april 2012 te Herentals (Link 21).

Studienamiddag “Seminarie GD&A Advocaten”, georganiseerd door GD&A Advocaten op 8 maart 2013 te Oevel (Westerlo), Bedrijvencentrum 4Wings.

Studienamiddag "Seminarie GD&A Advocaten: Van Ariadne tot Zwijgplicht", georganiseerd door GD&A Advocaten op 20 maart 2015 te Oevel (Westerlo), Bedrijvencentrum 4Wings.