Publicaties Steven Michiels

Bibliografie Steven Michiels

Steven Michiels verzorgde volgende publicaties:

S. Michiels en A. Kurliuk, “Teruggaaf van belasting”, in B. Buelens en W. Panis (eds.), Duiding BTW, Brussel, Larcier, te verschijnen in 2017.

S. Michiels, “Fiscaal regime van Belgen tewerkgesteld in het buitenland”, Activa, 1999, afl. 4, 13-26

S. Michiels en D. Bogaerts, “Een spiraal van huurvoordelen” in T.F.R. 2002, afl. 231, 1071-1072

S. Michiels, C. Gysen en B. De Keyser, “Let op met procedurefouten inzake vestiging en invordering van gemeentebelastingen”, Lokaal 2004, afl. 20, 23

S. Michiels, C. Gysen en B. De Keyser, “Het autonome gemeentebedrijf in de gereorganiseerde watersector”, Lokaal 2005, afl. 4, 22-23

S. Michiels, “Btw-mist over rioleringen trekt langzaam op”, Lokaal 2007, afl. 15, 17

S. Michiels en D. Bogaerts, “De gemeentelijke belastingbevoegdheid en het verbod om octrooibelastingen te heffen”, M. De Jonckheere (ed), Topics lokale bedrijfsbelastingen, Mortsel, Intersentia, 2008, 185-200

S. Michiels, C. Gysen en B. De Keyser, “Het autonoom gemeentebedrijf”, in Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak, Brussel, Politeia, losbladig, april 2008

S. Michiels, “Fiscale aspecten van pps”, in B. Kelchtermans en J. Segers (eds), PPS: mythe of realiteit, Brugge, Vanden Broele, 2010, 75-94

S. Michiels, “BTW-plicht lokale besturen: een stand van zaken” OCMW-Visies 2010, afl. 4, 34-36

S. Michiels, “De fiscale aspecten van autonome gemeentebedrijven”, in Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak, Brussel, Politeia, losbladig, april 2008

S. Michiels, "Fiscale optimalisaties bij OCMW's en hun EVA's." in OCMW-visies OCMW's in het uitstalraam, Brugge, Vanden Broele, 2014, 47-52