Terugblik op studienamiddagen Decreet Lokaal Bestuur

Terugblik op studienamiddagen Decreet Lokaal Bestuur

 10 juli 2017

Maar liefst 150 deelnemers werden op 30 mei en 8 juni 2017 door GD&A Advocaten en BDO verwelkomd op hun gezamenlijke studienamiddagen over het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur.

Op 24 februari 2017 keurde de Vlaamse Regering een eerste keer het voorontwerp van het nieuwe Decreet over het Lokaal Bestuur principieel goed. Na de bespreking van dit ontwerp binnen de syndicale overlegcomités en het advies van de Sociaal Economische Raad (SERV) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), volgde op 30 juni 2017 -nog net voor het zomerreces- een tweede principiële goedkeuring in de schoot van de Vlaamse Regering.

Cies Gysen, Steven Michiels en Jonas De Wit ontdeden het voorontwerp van alle franje en wierpen een kritische blik op de politieke integratie, op de ambtelijke integratie en op de nieuwe regels rond verzelfstandiging en samenwerking.

Voor meer info kan u terecht bij cies.gysen@gdena-advocaten.be, steven.michiels@gdena-advocaten.be of jonas.dewit@gdena-advocaten.be