Uitnodiging: GD&A-seminarie “Leegstands- en verkrottingsheffingen op gemeentelijk vlak” op 23 januari te Lokeren of op 26 januari 2018 te Westerlo.

Schrijf je vandaag nog in op ons GD&A-seminarie “Leegstands- en verkrottingsheffingen op gemeentelijk vlak” op 23 januari te Lokeren of op 26 januari 2018 te Westerlo.

15 december 2017

De decreten van 14 oktober en 23 december 2016 hebben een belangrijke impact op de gemeentelijke leegstands- en verkrottingsheffingen. GD&A Advocaten biedt met deze opleiding een overzichtelijke toelichting van de regels die vandaag van toepassing zijn op de leegstands- en verkrottingsheffingen op gemeentelijk vlak.

Het Decreet van 14 oktober 2016 heeft het bijhouden van een leegstandsregister facultatief gemaakt en heeft de minimale gemeentelijke heffing en de vervangende gewestelijke leegstandsheffing geschrapt.

Kort nadien heeft het Decreet van 23 december 2016 de bevoegdheid inzake de belasting van verwaarlozing, ongeschiktheid en onbewoonbaarheid bij woningen en gebouwen eveneens overgeheveld naar de gemeenten.

Sinds 2017 zijn de steden en gemeenten dus volledig bevoegd inzake de leegstand, verwaarlozing, ongeschiktheid en onbewoonbaarheid van woningen en gebouwen. De Vlaamse overheid zal enkel nog ongeschiktheid en onbewoonbaarheid belasten indien de gemeente geen initiatief neemt. Verwaarlozing wordt niet meer door de Vlaamse overheid belast. Vandaag maakt slechts de helft van de Vlaamse steden en gemeenten van deze mogelijkheid gebruik.

Tijdens dit seminarie wordt in de eerste plaats kort stilgestaan bij de gewestelijke heffingen op bedrijfsruimten. Hierbij wordt ingezoomd op het onderscheid tussen bedrijfsruimten en andere gebouwen, op de rol van de gemeente in het proces en op de bevoegdheidsverdeling tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Vervolgens worden de gemeentelijke heffingen op leegstand en verwaarlozing van woningen en gebouwen en op onbewoonbaarheid en ongeschiktheid van woningen uitgebreid behandeld. De theorie wordt toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. Ook de recente rechtspraak inzake leegstands- en verkrottingsheffingen komt aan bod. Hierbij wordt aandacht besteed aan het volledige traject gaande van de totstandkoming van het belastingreglement, over de inventarisatie en taxatie tot de geschillenbeslechting.

Gemeentelijke leegstands- en verkrottingsheffingen kunnen niet los worden gezien van niet-fiscale wetgeving zoals de Vlaamse Wooncode, de wetgeving inzake ruimtelijke ordening, de wetgeving inzake privacy,... Tijdens het seminarie wordt de link gelegd naar deze sectorale wetgeving.

Daarnaast worden ook andere gemeentebelastingen, zoals de gemeentebelasting op tweede verblijven die vaak als ontsnappingsroute voor leegstandheffingen wordt aanzien, aangeraakt.

Voor wie:
Het seminarie is hoofdzakelijk gericht op medewerkers van gemeentelijke diensten financiën, wonen, ruimtelijke ordening, leden van het MAT, personeelsleden van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden actief inzake woonbeleid,...

Waar en wanneer:
Dinsdag 23 januari 2018
Kantoor GD&A Advocaten Lokeren
Stationsplein 10
9160 Lokeren

Vrijdag 26 januari 2018
Kantoor GD&A Advocaten Westerlo
Bedrijvencentrum 4Wings
Nijverheidsstraat 13
2260 Oevel-Westerlo

Het seminarie start telkens om 13u30 (onthaal vanaf 12:30u met broodjeslunch) en eindigt om 16:30u.

Sprekers:
Mr. Steven Michiels, advocaat-vennoot GD&A Advocaten
Mr. Nathalie Wouters, departementshoofd fiscaal recht GD&A Advocaten

Inschrijven:
Inschrijven kan per e-mail naar studiedagen@gdena-advocaten.be.

Prijs:
Deelname kost 90 EUR incl. btw per persoon, te betalen bij ontvangst van de factuur. Bestelbon a.u.b. mailen naar studiedagen@gdena-advocaten.be

Meer info?
Contacteer Steven Michiels

Advocaat-vennoot
t 015/40 49 40 of steven.michiels@gdena-advocaten.be