Schrijf je nog snel in voor het seminarie: Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op vervaldag. Op 20 februari te Leuven of op 22 februari te Gent.

Schrijf je nog snel in voor het seminarie: Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op vervaldag. Op 20 februari te Leuven of op 22 februari te Gent.

23 januari 2018

Het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking van 6 juli 2001, opgenomen in het recent goedgekeurde Decreet Lokaal Bestuur, viert volgend jaar zijn 18e verjaardag. Het DIS voorzag in de mogelijkheid om intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op te richten voor een maximale periode van 18 jaar. Talrijke samenwerkingsverbanden bereiken dus binnenkort hun “vervaldag”. Dit betekent dat in het eerste jaar van de nieuwe legislatuur meteen erg belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. Een tijdige voorbereiding dringt zich op.

Vermits de intergemeentelijke eindmeet in zicht komt, moet worden nagedacht en beslist over het lot van de bestaande verenigingen: verder samenwerken, uittreden, met andere publieke en/of private partners samenwerken ...

Terwijl voorheen intergemeentelijke samenwerking hoofdzakelijk werd aanzien als een politieke beleidskeuze zullen de keuzes die de lokale besturen vandaag moeten maken een grondige (ook financiële) afweging moeten bevatten wat betreft de principiële keuze tot intergemeentelijke samenwerking, in plaats van beroep te doen op private partners, andere publieke partnerkeuze/samenwerking, verzelfstandiging, afstoting ...

Besturen die de bestaande intergemeentelijke samenwerking niet wensen verder te zetten, zullen met het intergemeentelijk samenwerkingsverband en de andere partners onderhandelingen moeten aanvatten teneinde de uitstap juridisch, financieel en operationeel mogelijk te maken.

Dit betekent dat ook besturen, die ervoor kiezen om de bestaande samenwerkingen te bestendigen en dus op het eerste zicht niets specifiek moeten ondernemen, niettemin grondig hun keuze zullen moeten motiveren en met hun partners die andere keuzes maken toch in onderhandeling zullen moeten treden.

Deze fundamentele keuzes moeten worden gemaakt in een snel veranderende bestuurlijke context. Enerzijds is er kritiek op het gebrek aan transparantie en controle, en is er in navolging van de regioscreenings vraag naar vereenvoudiging, consolidatie ...
Anderzijds blijven besturen intergemeentelijke samenwerking zien als het meest geschikte alternatief om niet tot fusie te worden gedwongen.

GD&A Advocaten en BDO slaan daarom de handen in elkaar en organiseren een gezamenlijk seminarie op 20 en 22 februari 2018 te Gent resp. te Leuven (2 identieke seminaries).

* Voor wie *

De studienamiddag is vooral gericht op bestuurders en personeelsleden van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, op de leden van het managementteam van gemeente/OCMW en op lokale mandatarissen.

* Waar en wanneer *

Dinsdag 20 februari 2018 te Leuven:
Park Inn Radisson
Martelarenlaan 36
3010 Leuven

Donderdag 22 februari 2018 te Gent:
Holiday Inn Gent
Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem

* Programma *

13.00u: Onthaal met koffie

13.30u: DEEL I

De intergemeentelijke eindmeet in zicht: stilzitten is geen optie
Steven Michiels, advocaat-vennoot GD&A Advocaten

Intergemeentelijke samenwerking in een veranderend overheidslandschap
Frank De Smet, Partner BDO

Vennootschapsrechtelijke en contractuele aspecten voor blijvers en vertrekkers
Kris Van Den Broeck, advocaat GD&A Advocaten

14.45u:  koffiepauze

15.10u: DEEL 2

Financiële regels voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Bert Gijsels, Partner BDO

L'embarras du choix: aspecten marktraadpleging en overheidsopdrachten
Gitte Laenen, advocaat-vennoot GD&A Advocaten

Case studie: Beëindiging van intergemeentelijke samenwerking en evaluatie van de alternatieven: een multi criterium analyse
Erik Van den Broeck, Partner BDO

16.20u: SLOTWOORD
Cies Gysen, advocaat-vennoot GD&A Advocaten

16.30u tot 17.30: afsluitende netwerkreceptie

* Inschrijven *

Inschrijven kan per e-mail naar studiedagen@gdena-advocaten.be

* Prijs *

Deelname kost 90 EUR incl. btw per persoon, te betalen bij ontvangst van de factuur. Bestelbon a.u.b. mailen naar studiedagen@gdena-advocaten.be.

Meer info?
Contacteer Steven Michiels
Advocaat-Vennoot
t 015/40.49.40 of steven.michiels@gdena-advocaten.be