Studiedag: Innoverend besturen en ondernemen in de toekomst voor groot en klein. Carpent tua poma nepotes.

Studiedag: Innoverend besturen en ondernemen in de toekomst voor groot en klein.
Carpent tua poma nepotes.

Lokale besturen en ondernemingen worden steeds vaker geconfronteerd met de roep om meer verduurzaming, meer digitalisering, fiscale optimalisatie en heel wat andere globale uitdagingen. Steeds vaker wordt daarbij ingezet op innoverende initiatieven: van slimme stoplichten en real traffic informatie over circulair bouwen en aankopen tot duurzame, collectieve en intelligente mobiliteitsoplossingen. Door het slim gebruiken van data wordt in co-partnership gewerkt aan lokale oplossingen voor de globale uitdagingen op het gebied van verstedelijking, digitalisering, mobiliteit, duurzaamheid enz.

Gezien hiermee ook tal van juridische vraagstukken gepaard (kunnen) gaan, hebben diverse departementen van Advocatenkantoor GD&A de handen in elkaar geslagen om u op de hoogte te brengen van de belangrijkste aandachtspunten en nieuwigheden inzake deze innoverende technologieën-/ontwikkelingen die voor uw vooruitziend(e) bestuur of onderneming een absolute meerwaarde kunnen betekenen.

Als er één studiedag is die u moet gevolgd hebben, is het deze wel!

Hier inschrijven!

Programma

12u30: Onthaal en inschrijving deelnemers

13u00: Plenaire inleiding

13u15: “Dataregelgeving: een rode draad doorheen het besturen en ondernemen van de toekomst”

13u45: Parallelsessies

GDPR-implementatie & praktische pijnpunten: een toelichting aan de hand van modellen.

Aanbesteden met zin voor innovatie: nood aan een gewijzigd aanbestedingsopzet.

Product-als-dienstverlening: essentiële verbintenissen met een bijzondere aandacht voor de verzaking aan een (ongewenste) natrekking.

14u10: Parallelsessies

Interbestuurlijke uitwisseling van gegevens na de integratie van de lokale besturen.

Doorwerking van het Decreet Lokaal Bestuur bij de creatie van een Smart City.

Digitale communicatie vanuit besturen: komt mijn aansprakelijkheid in het gedrang?

14u30: Koffiepauze

14u50: Parallelsessies

Fiscale en financiële implicaties van een product-als-dienstverlening.

Verzamelen van data in de open ruimte: aan banden gelegd via een lokale verordening.

GDPR-aandachtspunten in de zorgsector: frequently asked questions.

15u15: Gastspreker: Mevr. Natalie Bertels - Senior Researcher bij Onderzoekseenheid KULeuven centrum IT & IE recht

15u45: The proof of the pudding is in the eating. Concreet innoverend project geanalyseerd: aanzet van een (eerste) draaiboek

16u15: Plenaire afsluiting en slotwoord

16u30: Champagne- en netwerkreceptie

Praktische info

Wanneer: 14 juni 2019
Waar: Bedrijvencentrum 4 Wings te Oevel (Westerlo)
Deelnameprijs: 90 EUR incl. BTW te betalen bij ontvangst van de factuur. Bestelbon a.u.b. mailen naar studiedagen@gdena-advocaten.be

Wij kijken ernaar uit om u te ontmoeten!