Studienamiddag op 21 oktober 2019 "Onder de microscoop en breedbeeld: actuele toolkit voor innoverend besturen en juridische actualia voor lokale besturen

Studienamiddag op 21 oktober 2019 "Onder de microscoop en breedbeeld: actuele toolkit voor innoverend besturen en juridische actualia voor lokale besturen

Uitgeverij Vanden Broele organiseert in samenwerking met GD&A Advocaten een niet te missen studienamiddag op 21 oktober 2019 te Antwerpen. U heeft de keuze tussen twee programma's nl. "Actuele toolkit voor innoverend besturen" of "Juridische actualia voor lokale besturen".

Eén jaar na de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) en met het finaliseren van de lokale beleidsplannen in het vooruitzicht zetten wij de juridische evoluties voor U op een rij. In maatschappelijk en politiek uitdagende tijden koppelen wij deze lokale juridische actualia aan een grondig onderzoek van de mogelijkheden tot innoverend besturen.
Op het programma


12.00 u. Onthaal
13.00 u. Programma 1 OF 2
14.30 u. Koffiepauze
15.00 u. Programma 1 OF 2
16.30 u. Netwerkmoment

Programma 1. Actuele toolkit voor innoverend besturen

Dataregelgeving: een rode draad doorheen het besturen en ondernemen van de toekomst. Willem Mariën en Wouter Rubens.

GDPR-implementatie & praktische pijnpunten: een toelichting aan de hand van modellen. Bert De Keyser

Product als-dienstverlening: essentiële verbintenissen met een bijzondere aandacht voor de verzaking aan een (ongewenste) natrekking. Willem Mariën en Wouter Rubens

Doorwerking van het Decreet Lokaal Bestuur en het Bestuursdecreet bij de creatie van een Smart City. Jonas De Wit

Digitale communicatie vanuit besturen: komt mijn aansprakelijkheid in het gedrang? Willem Mariën• Verzamelen van data in de open ruimte: aan banden gelegd via een lokale verordening. Wouter Rubens

GDPR-aandachtspunten in de zorgsector: frequently asked questions. Stéphanie Taelemans

The proof of the pudding is in the eating. Concreet innoverend project geanalyseerd: aanzet van een (eerste) draaiboek. Willem Mariën en Wouter Rubens

Juridische aspecten van data governance en artificiële intelligentie (AI) in een slimme stad. Nathalie Bertels

Programma 2. Juridische actualia voor lokale besturen

Het Bestuursdecreet en zijn praktische implicaties. De transparante samenleving en (on)behoorlijk burgerschap. Jonas De Wit en Lieven Henckens

Gemeentebelastingen als instrument inzake ruimtelijk- en woonbeleid. Steven Michiels en Nathalie Wouters

Overheidsopdrachten met zin voor innovatie: nood aan een vernieuwende benadering die de juridische toets doorstaat. Gitte Laenen en Tessa Jordens

Evaluatie en tucht. Kritiek van een versneld afscheid nemen. Gitte Laenen

Ruimtelijke ordening: legalisering van stimulerende middelen. Tom Swerts en Wouter Poelmans

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van besturen en hun organen. Was ist los was ist das? De forensische audit. Stok achter de deur of in de wielen? Cies Gysen en Jonas De Wit

Decreet Gemeentewegen. Hij die altijd op de vlucht is, vindt nooit de weg terug. Jan Van Eynde en Willem-Jan Ingels

Lokaal handhaven op alle fronten. Mataanval of patstelling? Tom Swerts en Jens Joossens

Het nieuwe W.V.V., een vereenvoudiging van de gemeentelijke 'vennootschapsstructuur'. Kris Van den Broeck en Sam Van Asch

Inschrijven

Praktische info

Wanneer?
maandag 21 oktober 2019 van 13u tot 16.30u met aansluitend netwerkmoment. Onthaal vanaf 12u
Waar?
Park Inn Berchem - Borsbeeksebrug 34, 2600 Antwerpen
Voor wie?
Deze opleiding richt zich tot het management, leidinggevenden, juristen en mandatarissen
Kostprijs?
Per deelnemer: 149,00
Tweede en volgende deelnemer: 99,00 (De tweede en volgende deelnemer van dezelfde organisatie kunnen inschrijven aan deze kortingsprijs.)
Maak uw keuze tussen programma 1 of 2
Gelieve uw voorkeur door te geven bij inschrijving in het vak "opmerkingen".

Wij kijken er alvast naar uit om U daar te ontmoeten!

Voor meer info?
Contacteer Cies Gysen
Advocaat-vennoot
t 015/40 49 40 of cies.gysen@gdena-advocaten.be