Studiedagen

11|10|2019 - Schrijf u in voor de studiedag "BTW voor lokale besturen" op maandag 18 november 2019 te Berchem

Inovant organiseert een praktijkgerichte studiedag, die doorgaat op maandag 18 november 2019, over het onderwerp "BTW voor lokale besturen" met als gastspreker Steven Michiels, Advocaat-vennoot GD&A Advocaten.
Lees meer

20|09|2019 - Geslaagde studienamiddag "Tussen droom en daad. OCMW's en zorg na de hervorming van het Decreet Lokaal bestuur. Fiat Lux!"

Op donderdag 19 september organiseerde GD&A Advocaten in samenwerking met het VOS VB een studienamiddag met thema's rond de hervorming van het Decreet Lokaal Bestuur. Een boeiend en intensief programma met tal van gastsprekers. Alvast bedankt aan al onze deelnemers voor hun aanwezigheid in "Den Egger" te Scherpenheuvel.
Lees meer

05|09|2019 - Studienamiddag op 21 oktober 2019 "Onder de microscoop en breedbeeld: actuele toolkit voor innoverend besturen en juridische actualia voor lokale besturen

Uitgeverij Vanden Broele organiseert in samenwerking met GD&A Advocaten een niet te missen studienamiddag op 21 oktober 2019 te Antwerpen. U heeft de keuze tussen twee programma's nl. "Actuele toolkit voor innoverend besturen" of "Juridische actualia voor lokale besturen".
Lees meer

19|08|2019 - Studiedag: Herbestemming religieus vastgoed 2019 op 3 oktober 2019 te Antwerpen

Herbestemming van religieus vastgoed, ofwel het zoeken naar een nieuwe invulling voor ons religieus patrimonium, wordt steeds belangrijker. Dat brengt diverse uitdagingen met zich mee. Waar kiemt het potentieel voor de toekomst van het religieus patrimonium in België? Hoe gaan we om met de leegstand? Hoe kunnen we daarop inspelen met herontwikkeling en herbestemming voor het behoud van ons erfgoed? Dat hoort u van dé experten op deze studiedag! Zij geven u een actueel overzicht van de meest relevante aspecten bij herbestemming van religieus patrimonium. U krijgt tal van concrete handvatten! Ontdek uw opportuniteiten.
Lees meer

23|07|2019 - Studienamiddag VOS VB ism GD&A Advocaten. Tussen droom en daad. OCMW's en zorg na de hervorming van het Decreet Lokaal Bestuur. Fiat lux!

In 2014 sprak het Vlaams Regeerakkoord nog over een volledige inkanteling van het OCMW in de Gemeente en werden in diverse Gemeenten zorgdiensten en het patrimonium van OCMW's in het spreekwoordelijke uitstalraam gezet. De omwenteling bleek, wanneer het stof in 2018 was gaan liggen met de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur, toch niet zo Copernicaans nu het OCMW als aparte rechtspersoon, weliswaar maximaal op de Gemeente afgestemd, bleef bestaan. Wij maken de stand van zaken op. Komt de gerealiseerde hervorming tegemoet aan de hoge verwachtingen en de noden in het sociale werkveld? Is er nu sprake van efficiëntiewinsten of niet? Hoe zit het met de zorgdiensten? Welk zijn de mogelijkheden tot publieke verzelfstandiging of samenwerking? Is er ondertussen sprake van een privatiseringsgolf in de Zorg? Waar zitten de wolfsijzers en de schietgeweren, Wat werkt en wat werkt niet?
Lees meer

27|07|2018 - Schrijf u in voor de Milieuopleiding: "aansprakelijkheden van de milieucoördinator".Op 6 december te Hasselt of op 11 december te Kessel-Lo

GD&A Advocaten verzorgt voor Confocus een halve dag opleiding omtrent aansprakelijkheden van de milieucoördinator en dit op 6 december 2018 te Hasselt of op 11 december te Kessel-Lo. Uw gastspreker met kennis van zaken is Mr. Wouter Poelmans.
Lees meer

27|07|2018 - Schrijf u in voor de milieuopleiding "Nieuwigheden van de Codex-trein".Op 4 oktober te Edegem of op 27 november te Kessel-Lo.

GD&A Advocaten verzorgt voor Confocus een halve dag opleiding omtrent de nieuwigheden van de Codex-trein en dit op 4 oktober 2018 te Edegem of op 27 november te Kessel-Lo. Uw gastsprekers met kennis van zaken zijn Mr. Tom Swerts en Mr. Wouter Poelmans.
Lees meer

24|04|2018 - Schrijf je vandaag nog in voor deze opleiding! Overheidsopdrachten: knelpunten en geschillen bij plaatsing en gunning.

Bij de plaatsing en gunning van overheidsopdrachten zijn er heel wat zaken die kunnen foutlopen en/of waaromtrent discussies of geschillen kunnen ontstaan tussen partijen. Het antwoord ter oplossing van dergelijke problemen tijdens deze fases is vaak te vinden in de wetgeving zelf. Een goede kennis van de actuele wetgeving laat toe om zoveel als mogelijk te anticiperen op mogelijke twistpunten, zodat geschillen kunnen worden vermeden. Bovendien is het tevens noodzakelijk te weten welke middelen er voorhanden zijn in handen van de aanbestedende overheid met het oog op het onmiddellijk indijken van probleemsituaties die zich zouden voordoen.
Lees meer

14|02|2018 - Een geslaagde en succesvolle studienamiddag: Decreet Lokaal Bestuur!

BDO Public Sector blikt terug op een succesvolle studienamiddag over het nieuwe Decreet Lokaal bestuur. Samen met 250 deelnemers van lokale besturen gingen we dieper in op het nieuwe Decreet. De studienamiddag kwam tot stand in samenwerking met ING en GD&A advocaten.
Lees meer

01|02|2018 - Decreet Lokaal Bestuur

subtitel
Lees meer

24|01|2018 - Een niet te missen praktijkgerichte studiedag overheidsopdrachten: De redactie van bestekken: tips & tricks - 30 januari 2018 te Gent

Uitgeverij Vanden Broele organiseert, in samenwerking met GD&A Advocaten, een praktijkgerichte studiedag waarbij de focus ligt op de redactie van bestekken voor overheidsopdrachten. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld staat lesgeefster Gitte Laenen stil bij alle stappen die een aanbestedende overheid moet doorlopen om tot een degelijk bestek te komen.
Lees meer

23|01|2018 - Schrijf je nog snel in voor het seminarie: Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op vervaldag. Op 20 februari te Leuven of op 22 februari te Gent.

Het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking van 6 juli 2001, opgenomen in het recent goedgekeurde Decreet Lokaal Bestuur, viert volgend jaar zijn 18e verjaardag. Het DIS voorzag in de mogelijkheid om intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op te richten voor een maximale periode van 18 jaar. Talrijke samenwerkingsverbanden bereiken dus binnenkort hun “vervaldag”. Dit betekent dat in het eerste jaar van de nieuwe legislatuur meteen erg belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. Een tijdige voorbereiding dringt zich op.
Lees meer

16|01|2018 - Uitnodiging seminarie: Decreet Lokaal Bestuur goedgekeurd! Wat nu? Ontdek het op dinsdag 6 februari 2018 te Brussel.

Op donderdag 21 december 2017 heeft het Vlaams Parlement definitief het licht op groen gezet voor het Decreet Lokaal Bestuur. Deze beslissing brengt voor heel wat besturen ingrijpende veranderingen met zich mee op het vlak van hun organisatie en werking.
Lees meer

15|12|2017 - Uitnodiging: GD&A-seminarie “Leegstands- en verkrottingsheffingen op gemeentelijk vlak” op 23 januari te Lokeren of op 26 januari 2018 te Westerlo.

De decreten van 14 oktober en 23 december 2016 hebben een belangrijke impact op de gemeentelijke leegstands- en verkrottingsheffingen. GD&A Advocaten biedt met deze opleiding een overzichtelijke toelichting van de regels die vandaag van toepassing zijn op de leegstands- en verkrottingsheffingen op gemeentelijk vlak.
Lees meer

28|11|2017 - Studiedag "Overheidsopdrachten 2017": GD&A Advocaten inspireert u opnieuw met een aantal boeiende sessies.

Voor de zesde keer organiseert Escala de Studiedag Overheidsopdrachten. Ook deze keer houdt u uw kennis up-to-date tijdens twee intensieve dagen gevuld met juridische en praktische aspecten.
Lees meer

24|11|2017 - GD&A-seminarie “Leegstands- en verkrottingsheffingen op gemeentelijk vlak” op 23 en 26 januari 2018

De decreten van 14 oktober en 23 december 2016 hebben een belangrijke impact op de gemeentelijke leegstands- en verkrottingsheffingen. GD&A Advocaten biedt met deze opleiding een overzichtelijke toelichting van de regels die vandaag van toepassing zijn op de leegstands- en verkrottingsheffingen op gemeentelijk vlak.
Lees meer

30|10|2017 - Provinciale Roadshow Antwerpen: Gebiedsontwikkeling, overheidsopdrachten en het Witboek Ruimte Vlaanderen. De kaart of het gebied voor lokale besturen en bouwbedrijven.

GD&A vergezelt de Vlaamse Confederatie Bouw bij haar provinciale roadshows: “Realiseren van verschillende bouwprogramma's in één project: het kan (nu ook binnen nieuwe wetgeving overheidsopdrachten)!”
Lees meer

11|10|2017 - Gebiedsontwikkeling, overheidsopdrachten en het Witboek Ruimte Vlaanderen. De kaart of het gebied voor lokale besturen en bouwbedrijven.

GD&A vergezelt de Vlaamse Confederatie Bouw bij haar provinciale roadshows: “Realiseren van verschillende bouwprogramma's in één project: het kan (nu ook binnen nieuwe wetgeving overheidsopdrachten)!”
Lees meer

29|08|2017 - Gebiedsontwikkeling, overheidsopdrachten en het Witboek Ruimte Vlaanderen. De kaart of het gebied voor lokale besturen en bouwbedrijven.

GD&A vergezelt de Vlaamse Confederatie Bouw bij haar provinciale roadshows: “Realiseren van verschillende bouwprogramma's in één project: het kan (nu ook binnen nieuwe wetgeving overheidsopdrachten)!”
Lees meer

25|08|2017 - Seminarie “Kostendelende vereniging in de publieke sector”

De niet aflatende zoektocht naar efficiëntie- en schaalvoordelen dwingt lokalen besturen tot intense samenwerking met aanverwante organisaties in hun netwerk. Een adequate structurering is noodzakelijk om deze voordelen niet verloren te laten gaan door bijkomende btw-uitgaven.
Lees meer

10|07|2017 - Terugblik op studienamiddagen Decreet Lokaal Bestuur

Maar liefst 150 deelnemers werden op 30 mei en 8 juni 2017 door GD&A Advocaten en BDO verwelkomd op hun gezamenlijke studienamiddagen over het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur.
Lees meer

06|07|2017 - Terugblik op de geslaagde studievoormiddag inzake knelpunten tijdens de uitvoering van overheidsopdrachten.

Op donderdag 22 juni hield GD&A Advocaten haar eerste studievoormiddag inzake knelpunten tijdens de uitvoering van overheidsopdrachten, in het mooie kantoorgebouw te Oevel.
Lees meer

28|02|2017 - Terugblik op een succesvolle studienamiddag "Knipperlichten voor lokale besturen en hun contractpartners".

Op donderdag 23 februari 2017 organiseerde GD&A in samenwerking met Uitgeverij Vanden Broele een geslaagde studienamiddag rond nieuwe regelgeving voor lokale besturen. Tijdens een aantal intensieve en praktische sessies werd door onze gespecialiseerde advocaten toelichting gegeven bij nieuwe regelgeving en aanpassingen aan bestaande besluiten. Zo kregen de meer dan 70 toehoorders in een kort tijdsbestek een heldere uiteenzetting over de nieuwste ontwikkelingen die van belang zijn voor een correct functionerend lokaal bestuur in ondermeer Zorg, Fiscaliteit, Overheidsopdrachten, Onteigeningen en Omgevingsvergunning. De namiddag werd afgesloten met een netwerkreceptie op de 12de verdieping van het Lindner Hotel in Antwerpen met adembenemend zicht op de stad.
Lees meer

22|12|2016 - Studienamiddag: Knipperlichten voor lokale besturen en hun contractpartners

Lokale besturen worden overladen met nieuwe regelgeving. Gaande van aanpassingen aan bestaande besluiten (bv. BBC-besluit) tot nieuwe wetten (bv. wet overheidsopdrachten). Het is quasi onmogelijk om alles correct en op de voet op te volgen.
Lees meer

21|11|2016 - GD&A Advocaten organiseert een Studievoormiddag Overheidsopdrachten "Actualia Rechtspraak Raad van State"

De overheidsopdrachtenmaterie staat nooit stil, maar evolueert voortdurend, mede gevoed door de actieve rol die de Raad van State in deze materie op zich neemt. 2015 en 2016 waren op het vlak van arresten inzake overheidsopdrachten zeer productieve jaren voor de Raad, met talrijke opvallende, afwijkende en genuanceerde uitspraken tot gevolg.
Lees meer

18|11|2016 - Studiedag Overheidsopdrachten@Nazareth: GD&A Advocaten inspireert u met een aantal boeiende sessies.

Er zal heel wat veranderen in de wereld van de overheidsopdrachten. De Belgische omzetting van de Europese richtlijnen zal op verschillende vlakken voor vernieuwing zorgen. Op deze vijfde editie organiseert Escala de Studiedag Overheidsopdrachten. Zij besteden uiteraard ruim aandacht aan de nieuwe wet overheidsopdrachten. De uitvoeringsbesluiten zijn er nog niet, maar de wet is al zeer gedetailleerd.
Lees meer

24|10|2016 - Studiedag: Dag van de windenergie

Op 24 oktober 2016 organiseren de de Voka-Kamers van Koophandel Mechelen en Kempen, de “Dag van de Windenergie”. Tijdens deze studiedag wordt windenergie op multidisciplinaire wijze benaderd door sprekers uit verschillende vakgebieden (beleidsmatig – juridisch – technisch).
Lees meer

23|06|2016 - Update regelgeving lokale besturen

Lokale besturen worden overladen met nieuwe regelgeving. Gaande van aanpassingen aan bestaande besluiten (bv. BBC-besluit) tot nieuwe wetten (bv. wet overheidsopdrachten). Het is quasi onmogelijk om alles correct en op de voet op te volgen. Advocatenkantoor GD&A en Uitgeverij Vanden Broele slaan daarom de handen in elkaar om u halfjaarlijks op de hoogte te brengen van de belangrijkste wijzigingen en nieuwigheden voor lokale besturen.
Lees meer

Nieuws

14|10|2019 - Duidelijke opdrachtdocumenten lonen steeds - ook wat betreft het BTW-tarief...

Het hierna besproken arrest heeft betrekking op een gunningsprocedure voor werken. Uit de aankondiging van de opdracht bleek dat de prijs als enig gunningscriterium zou dienen. Hierdoor was de prijsopgave een belangrijke indicator bij voorliggende opdracht. Net met betrekking tot de prijs, meer bepaald het toepasselijk BTW-tarief, ontstonden er echter onduidelijkheden, waarvoor de aanbestedende overheid werd “afgestraft”.
Lees meer

14|10|2019 - Resurrectie van de substituerende milieustakingsvordering: van elegie naar eulogie

De afschaffing van de substitutiemogelijkheid van artikel 194 Gemeentedecreet door artikel 577, 50° van het Decreet Lokaal Bestuur deed veel stof opwaaien. Deze bepaling, die burgers de mogelijkheid verschafte om namens de stilzittende gemeente in rechte op te treden, vergaarde enige faam als vehikel om actiones popularis tegen potentiële milieu-inbreuken voor de rechtbank te brengen. De substitutiemogelijkheid was nog niet goed en wel begraven, of het Grondwettelijk Hof floot bij arrest nr. 129/2019 van 10 oktober 2019 de decreetgever al terug.
Lees meer

03|10|2019 - Het Decreet Lokaal Bestuur, die Unvollendete?

De integratie van gemeente en OCMW was ongetwijfeld één van de speerpunten van het vorige regeerakkoord, met een impact op de lokale besturen die vandaag nog nazindert. Het stof is dienaangaande nog niet helemaal gaan liggen en de nieuwe Vlaamse regering Jambon I heeft voor de lokale besturen op organiek vlak alweer één en ander in petto.
Lees meer