Alisa Konevina

Alisa Konevina

Alisa Konevina  studeerde in juni 2009 met onderscheiding af als Master in de Rechten aan de Universiteit Gent.  Tijdens haar studies specialiseerde zij zich voornamelijk in nationaal en internationaal publiekrecht.

Vervolgens volgde ze gedurende het academiejaar 2009-2010 de Master na Master in het Internationaal en Europees recht aan de Vrije Universiteit Brussel. Deze opleiding werd door haar in juni 2010 met onderscheiding beëindigd.

Tijdens haar opleiding heeft Alisa Konevina zomerstages gevolgd bij het Kabinet Gelijke Kansen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wat haar smaak voor administratief recht nog meer heeft kunnen aanwakkeren.

Sinds november 2010 vervoegt Alisa Konevina de Mechelse vestiging van GD&A. Ze legt zich vooral toe op administratief recht in het algemeen en ruimtelijke ordening in het bijzonder.

Vanaf 2016 neemt Alisa de leiding over het departement ruimtelijke ordening voor haar rekening.

 

Alisa Konevina

Contactgegevens

Antwerpsesteenweg 16-18  ▪  2800 Mechelen
t 015/40 49 40  ▪  f 015/27 62 76

alisa.konevina@gdena-advocaten.be

Specialisaties

Departementshoofd ruimtelijke ordening

Administratief recht

Ruimtelijke ordening

Stedenbouw