Els Gypen

Els Gypen

Els Gypen studeerde in 2008 met onderscheiding af als Master in de rechten aan de K.U. Leuven, alwaar zij opteerde voor de specialisaties handels- en economisch recht en publiek recht.

Zij werd gevraagd om te doctoreren in het Centre for the Common Law of Europe van de K.U. Leuven, maar besloot na enkele maanden om (meer praktisch) aan de slag te gaan als juriste bij de Orde van Architecten (Nationale Raad).  In dat kader verleende zij allerhande adviezen, controleerde zij de statuten van architectenvennootschappen, ondersteunde zij de Raadscommissie Vennootschappen en onderzocht zij de bestaande deontologische regels op hun verenigbaarheid met de Europese (mededingings-) reglementering.

In december 2011 vervoegde Els Gypen het advocatenkantoor GD&A.  Zij staat o.m. in voor de behandeling van dossiers m.b.t. overheidsopdrachten en concessies, evenals personeelsdossiers.

Els Gypen werkt ook mee aan de databank Mercatus van Kluwer (artikelsgewijze besprekingen) en aan het Tijdschrift Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten (samenvatting jurisprudentie Raad van State m.b.t. overheidsopdrachten).

 

Els Gypen

Contactgegevens

Antwerpsesteenweg 16-18  ▪  2800 Mechelen
t 015/40 49 40  ▪  f 015/27 62 76

els.gypen@gdena-advocaten.be

Specialisaties

Overheidsopdrachten

personeel

Concessies