Jens Joossens

Jens Joossens

Jens Joossens behaalde in 2004 zijn licentiaatsdiploma politieke wetenschapen, specialisatie bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Vanaf het begin van zijn loopbaan tot september 2013 was Jens Joossens werkzaam als Manager Belangenbehartiging en Pers bij Voka - Kamer van Koophandel Mechelen.

In oktober 2013 vervoegde Jens Joossens GD&A Advocaten waar hij als juridisch medewerker het departement ruimtelijke ordening ondersteunde.

In 2014 studeerde Jens Joossens met onderscheiding af als Master in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij spitste zich tijdens zijn studies tevens toe op ruimtelijke ordening wat blijkt uit de onderwerpskeuze voor zijn masterproef, zijnde "Rechtszekerheid voor zonevreemde bedrijven".

In oktober 2014 startte Jens Joossens in de advocatuur bij GD&A Advocaten. Hij legt zich vooral toe op dossiers betreffende erfdienstbaarheden, buurtwegen, zonevreemdheid en onroerend erfgoed binnen het departement ruimtelijke ordening.

Daarnaast staat Jens in voor de handhavingsdossiers ruimtelijke ordening/omgevingsrecht, ten dien einde behaalde hij het getuigschrift bijzondere opleiding 'cassatieprocedure in strafzaken'. 

Advocaat Jens Joossens

 

Contactgegevens

Antwerpsesteenweg 16-18  ▪  2800 Mechelen
t 015/40 49 40  ▪  f 015/27 62 76

jens.joossens@gdena-advocaten.be

Specialisaties

Erfdienstbaarheden

Buurtwegen

Zonevreemdheid

Onroerend erfgoed

Handhaving ruimtelijke ordening