Sven Frankard

Sven Frankard

Sven Frankard behaalde de graad van master in de Rechten met grote onderscheiding aan de Vrije Universiteit Brussel waar hij zijn opleiding voltooide in de afstudeerrichting publiek recht. Zijn masterproef 'Recente ontwikkelingen in de jurisprudentie van het Hof van Cassatie inzake conflicten van attributie in het annulatiecontentieux voor de Raad van State' werd geselecteerd voor publicatie in 'Juridische Meesterwerken VUB'.

Tijdens zijn opleiding ontwikkelde hij een bijzondere interesse voor het publiek recht in het algemeen en voor het staatsrecht, rechtsbescherming tegen de administratieve overheid en de procedure voor de Raad van State in het bijzonder.

In 2018 vervoegde hij het departement economisch publiekrecht van GD&A waar hij zich toelegt op onder meer overheidsopdrachten, concessies en andere aspecten van het bestuursrecht.

 

 

Contactgegevens

Antwerpsesteenweg 16-18  ▪  2800 Mechelen
t 015/40 49 40  ▪  f 015/27 62 76

sven.frankard@gdena-advocaten.be

Specialisaties

Overheidsopdrachten

Concessies